Kezdj el élni!


 "
Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves."

Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 5. vers


365. Akár a napok számát is jelölhetné egy évben, de nem, ez egy egészen más szám. Lehetne a vereség száma, ugyanis családjába senkinek sem jutott ennyire kevés! Másoknak 969, meg 777, meg 962 jutott! Mi ezekhez képest a 365?! Fele, meg harmada! Persze lehet ezt máshogy is nézni...

Matematikából kihívás a negatív számok megértése a kisiskolásoknak - kivéve, ha valaki Erdős Pálnak születik, mert ő háromévesen megfejtette magától a titkukat. Az egyik nehézség, hogy meg kell érteni, hogy a nullához való közelség számít, és nem a "nagyságuk". Így lehet a -365 sokkal több, mint a -969! Így Énók a nyertes, mégha az ő 365-e majd harmada Matuzsálem 969-ének! Ők ennyi évet éltek a Genezis könyve beszámolója szerint. Miért több mégis Énók életkora? Azért mert míg Matuzsálem - az amúgy rekorder - elérte a 969 életévet, meghalt, Énók pedig, amikor elérte a 365-öt, akkor Isten magához vette, és él örökké! "Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt." (1Móz. 5:24)

Énók nem a halálig számolt vissza, nem az elmúlásra készült fel, hanem az örök életre! Arra készült, hogy Istennel éljen! Megszokta már, hiszen Istennel élt minden nap! Egészen megdöbbenő, de Mózes könyvében szó szerinti fordításban ez áll: "És járt Énók Istennel és nem volt többé, mert magához vette őt Isten." Vagyis Énók földi "nemléte" az öröklétének a kezdete! Istennel járni nem más, mint megélni az öröklétet, Isten királyságát ebben a világban!

Kezdj el élni! Istennel együtt!