Amire szükség van: béke!


„A békesség Istene szenteljen meg titeket, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.”

Első thesszalonikai levél 5.fejezet 23.vers

 

Tavaszodik. Valahogy érzem, ahogyan a természet elkezd újra éledni.  A levegő, a növények, a fák mind-mind jelzi apró léptekkel, hogy közeledik a tavasz. Imitt-amott még bekopog a tél szele, de egyre többet süt a nap és egyre jobban érezhetjük a tavasz szelét. Olyan csodálatos a megújulás! Ilyen megújulást szán nekünk Isten is.

Sokaknak egy küzdelmes időszak a jelenlegi. Bárhova nézünk a világban csak a szenvedést, a nyomort, a nehézségeket és a halált látjuk. Alig akad valaki, aki egy cseppnyi jóval is megörvendeztetne bennünket. A napokban egy mondaton akadt meg a figyelmem és ez az a mondat, amelyre helyezni kívánom a hangsúlyt a továbbiakban: „szerette az életet!”. Oh igen, vajon hányan tudják elmondani azt, hogy valóban szeretik az életet? Persze, a rengeteg gond és nehézség mellett ugyan kinek van arra kapacitása, hogy az élet szeretetén elmélkedjen?! Jogos! De, az Úr egy kicsit másra akarja terelni a hangsúlyt. Jézus a János evangéliumában egy nagyon határozott és ugyanakkor bátorító kijelentést tesz: „ Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (Jn. 14:27) Mit mond itt Jézus? Az Ő békéjét kapjuk meg! Vajon tudjuk-e, hogy mit jelent a mai világban a béke? Van egyáltalán békéje a mai embernek? Jézus megadja a választ. Nem olyan békét kapunk, amilyet a világ ad. Milyen is az? Látszólag megoldódnak a gondok, eltűnik a feszültség, nincsenek nehézségek és egy látszólagos, tökéletes élet rajzolódik ki. Jézus békéje ennél mélyebb. Ameddig a világ egy ál-békességet ad, amely bármikor darabjaira hullhat, addig Jézus az isteni békességet kínálja! Nem fognak csettintésre elmúlni a gondok, de Jézus békéje lehetővé teszi, hogy meglássuk Isten szeretetét és azon keresztül nyugalmat találjunk nála, tudva, hogy számára semmi sem lehetetlen!

A fent idézett szöveg egy csodálatos áldás-kérés számunkra! Ha bármikor olvassuk a thesszalonikai levél ezen részét, akkor jusson eszünkbe, hogy a békesség Istene vigyáz ránk! Vigyáz a testünkre, a lelkünkre, az elménkre. Fogadjuk el Jézus békéjét és általa szeressük az életet, amit Istenünktől kaptunk!

Áldott napot!