Ígéret


„Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket!”

Pál apostol második levele a korinthusiakhoz 6:167:1

Ígéretet kaptunk, hogy Ő velünk szeretne élni. Köztünk, a családunkban, a baráti társaságunkban, a közösségünkben, gyülekezetünkben, és ami még fontosabb, bennünk, a szívünkben. Egy élő, tudatos döntésen alapuló szeretet-kapcsolatra vágyik velünk, és Ő már döntött emelett.

Vérrel, halállal, élettel pecsételte meg ezt az ígéretet, és így bizonyította be mindenki számára, mennyire szeret minket. Eljött közénk azért, hogy megismerjük, milyen Isten valójában. Milyen az az Isten, aki elől eddig menekültünk, akivel háborúban álltunk, aki helyett annyi, de annyi mindent imádtunk. Torz istenképeket, tárgyakat, hamis eszméket, embereket, önmagunkat.

Ő pedig eljött, és elmondta, hogy „Boldogok a lelki szegények” (Mt 5:3). Megérintette a tisztátalant, és azt mondta: „Akarom. Tisztulj meg!” (Mt 8:3) Elmondta, hogy a mennyek országa mindenkit vár. Elmondta, hogy az Atya visszafogadja tékozló gyermekét. Elmondta, hogy döntenünk kell, mert nem szolgálhatunk két úrnak. Elmondta, hogy a szeretetet cselekednünk kell. Elmondta, hogy Istennek gondja van ránk, hogy azért jött az Emberfia, hogy „megkeresse és megtartsa az elveszettet” (Lk 19:10). Elmondta, hogy aki követni szeretné Őt, annak fel kell vennie a saját keresztjét. És elmondta, megélte, hogy „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15:13)

Ma reggel Ő hív arra, hogy vedd komolyan az ígéretét! Kapcsolatban szeretne élni veled, és beteljesedett életre kíván vezetni. Egy olyan életre, ami lépésről lépésre elengedte a rossz beidegződéseket, ami nem áll be a sorba, hanem fel meri vállalni Isten értékrendszerét akkor is, amikor mindenki más szögesbakanccsal tapos rajta. Ami meri élni a szeretet cselekedeteit.

Hát ragadd meg ma reggel Őt, ígéretét, és élj Vele egy örökkévalóságon át!