Bölcsen + józanul + imádkozva = felkészülve


"Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok."


Különböző módszereink vannak arra, hogy hogyan készétjük fel a bátorságunkat, a felkészültségünket próbára tevő helyzetekre. A történelemtanárunk mesélte – nem ellenőriztem le, de olyanokkal beszélgetve, akik már akkor is felnőttek voltak, hihetőnek tűnik, – hogy a második világháború idején a szovjet katonákat vodkával készítették fel a támadásokra. Ez is egy módszer... Abból merítettek erőt és bátorságot.

A sportolókat rendszeres edzéssel készítik fel a "próbákra", a versenyekre; de már az ókorban is része volt a felkészülésüknek a fegyelmezett életmód, az önmérséklet, és a lelki tréning is, ahogy arra Pál apostol is utal a korinthusiaknak írt első levelében (9. fejezet 24-25 verseiben).

A lelki emberek, a hívők életében is vannak nehéz helyzetek, melyekre fel kell készülniük. De milyen az az életmód, milyen az a „tréning”, amely ezekre a próbákra készít fel minket? Péter apostol három fő elemét említi meg fenti mondatában: a bölcsességet, a józanságot és az imádkozó lelkületet.

Bölcsnek lenni azt jelenti, hogy helyesen alkalmazzuk az ismereteinket. Józannak lenni azt jelenti, hogy olyan állapotban tartjuk magunkat, hogy esélyünk legyen helyesen dönteni és cselekedni. Vagyis nem eszünk és nem iszunk olyasmit, ami gyengíti lelki és erkölcsi erőinket; és elménket óvjuk azt a tompító hatásoktól, ezért például nem olvasunk olyan könyveket, nem hallgatunk olyan zenét, nem nézünk olyan filmeket, nem látogatunk olyan oldalakat az interneten, amelyek helytelen gondolatokat ültetnek el az agyunkba.

Azért törekedjünk arra, hogy bölcsen és józanul éljünk, mert minél jobban megvalósul ez, annál inkább tudunk Krisztusra figyelő, belé kapaszkodó, és a vezetését megértő lelkülettel imádkozni a mindennapi próbáink között. S ez azért fontos – Péter szerint – mert "minden vége", a nagy próba vagy „felvételi vizsga” közel van már.

Ezt a „minden végét”, Jézus visszatérését azonban "minden kezdetének" is nevezhetjük. Mert igaz, hogy sok mindennek vége lesz abban a formájában, ahogy most ismerjük, de akkor fog elkezdődni az a kiteljesedett, mindenestől boldog élet, amit Jézus Krisztus megszerzett számunkra a kereszten. Péter azt szeretné, ha erre az életre felkészülnénk.

Te mit szeretnél?