Engedelmes szolgálat

„mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.


A keresztben összpontosul Isten minden kinyilatkoztatása! Krisztus kereszthalála akármennyire is tragikus, egyszerre örömteli is, mert az ember iránti szeretet hirdeti. Sajnos ezt szavakkal alig lehet kifejezni.

Minden embernek meg kell ismernie Istent. Az istenismeret átalakítja jellemünket és az egész ember létét erővel hatja át.

Jézus Krisztus bemutatta Isten jellemét. A vakoknak látást adott, a siketeknek hallást. A leprást megérintette, a szegények barátja lett. Valljuk be, ma a társadalmunkban legelőször a szegényeket és betegeket vetjük ki magunk közül. Jézus nem ezt tette.
Jézus Krisztus ezt mondja neked: "A szívedben uralkodó zűrzavar és félelem helyett békességet adhatok neked. Megbocsátást adok a bűntudat, a harag, a szégyen és az irigység helyett. Az aggodalmat és az idegeskedést bizalomra és hitre cserélem. Reményt nyújtok a depresszió és az elkeseredettség helyett. Az ürességet megtöltöm értelemmel és céllal. Világosságot adok a zűrzavar helyett. De nem fogom betörni a szíved ajtaját, neked kell behívnod engem az életedbe."

Pál mélységesen vágyott arra, hogy az emberek meglássák és felfogják Krisztus alázatosságát. Meg volt győződve arról, hogyha rá lehetne vezetni őket a menny Fensége által hozott csodálatraméltó áldozat átgondolására, az önzés eltűnne szívükből. Vajon tudunk-e Isten szeretetének megnyilatkozására hála és szeretet nélkül gondolni? Nem hinném!