Jöjj Hozzá!

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
Zsidókhoz írt levél 4:14-16

Nem tudom, milyen hetet hagysz magad mögött, kedves olvasó. Lehet, hogy vidámságokkal telt, és mindig örömmel fogsz rá visszaemlékezni. De lehet, hogy maga volt a katasztrófa, és legszívesebben megnemtörténtté tennéd minden pillanatát. 

Legyél összetörve vagy nagyon is épen, vagy a kettő közti skálán bárhol, ez az ige Neked szól! 

Neked szól, és kér, hogy állj meg egy kicsit! Állj meg, és ne felejtsd el, hogy nem kell egyedül cipelned ennek az életnek az édes és keserű terheit.

Mert van egy nagy Főpapunk. Olyan Főpapunk, aki szeret minket, aki helyettünk és érettünk adta oda az életét, és aki vár rád minden pillanatban, hogy töltsd vele az életedet. Nem olyan főpap, aki csak parancsokat osztogat, és cseppet sem érdekli alattvalói sorsa. Nem olyan, aki bíborban-bársonyban éli az életét, és fogalma sincs arról, mit jelent egy olyan lét, ahol ez még álomban sem adatik meg. Nem olyan, aki nem tudja, mit jelent a fájdalom, a veszteség, a kimerültség. 

Olyan Főpapunk van, aki egy hasonló 33 éven ment keresztül (igazából sokkal durvábbon), mint bármelyikőnk. Tudja, mit jelent a nélkülözés, hiszen egy istállóban jött világra, és szülei talán a napkeleti bölcsek érkezésekor láttak életükben először és utoljára aranyat, tömjént, mirhát. Tudja, mit jelent elveszíteni valakit, hiszen apjától elég korán kellett elbúcsúznia, és egyik közeli barátjához is már csak a temetése után sikerült odaérnie. 

Tudja, mit jelent megfáradtnak, kimerültnek lenni, tudja, mit jelent szenvedni mindenféle vígasztaló szó és együttéző tekintet hiányában. Tudja, milyen elhagyatva lenni. Tudja, milyen érzés kínok között meghalni ártatlanul, mások helyett, másokért. 

Hát nézz fel az égre, és tudd, nem vagy egyedül! Ő melletted van, a te oldaladon! Veled örül a jó híreknek, veled táncol a homokban az elért sikereket ünnepelve. Vagy éppen veled együtt hallgat és sír. Tudja, mennyi mindent veszítettél el csak az elmúlt napokban, tudja, milyen rossz híreket kaptál, mennyire kimerültél, és mennyire kilátástalannak tűnik előtted a jövő. Tudja, és nem marad közömbös. Veled él meg minden nyomorúságot és minden boldogságot. 

Jöjj ma reggel Hozzá, és engedd, hogy átöleljen téged! Engedd, hogy kegyelmet adjon neked, megnyugvást, reménységet! Engedd, hogy bekötözze sebeidet, engedd, hogy gyógyulást hozzon életedbe úgy, ahogy azt Ő jónak látja. Mert nála van a megoldás. Mindenre.