Isten a szeretet. Punktum!

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
Római levél 8:38-39

Már jó két éve történt, mikor kisfiam elmondta az első prédikációját. Vége volt már a délutáni istentiszteletnek, mindenki beszélgetett, így észrevétlenül előretotyoghatott, megállt a szószék mellett, majd nekikezdett:

– Isten a szeretet. Punktum! Isten a szeretet forrása. Punktum!
A rövid, de igen magvas igehirdetése után pedig – mint aki jól végezte dolgát – letotyogott a szószékről. Indíttatást éreztem, hogy ezután az ölembe vegyem. Megdicsértem a témaválasztását, a kifejtés világosságát és a tömörséget, és biztattam, hogy ha esetleg máskor is prédikálni szottyan kedve, akkor is mindig Isten szeretete álljon a középpontban.

És valóban. Sok tantétel és dogma létezik a keresztyénségben: Isten léte, a Biblia ihletettsége, bűnbeesés, Krisztus emberi és isteni természete, próféciák, feltámadás, és még hosszan sorolhatnám. Ezek mind üresen konganak azonban, ha nincs olyan élményünk Isten szeretetéről, amely Krisztusban jelent meg, mint amit itt Pál leír.

Jézus története nem egy bibliai sztori a sok közül. Krisztus halála és feltámadása nem csak egy tantétel a többi keresztyén dogma mellett. A kereszt az nem csak egy szimbólum a kavarodó világnézetek sokaságában. Hanem Jézus története „a” történet, amely értelmet ad az összes többinek (Ádámtól kezdve, Ábrahámon, Mózesen és Dávidon ás egészen az apostolok cselekedeteiig). Krisztus halála és feltámadása „a” keresztyén tanítás, amelyből kiindulva értelmezni érdemes az összes többit. A kereszt pedig „a” szimbólum, ami Isten szeretetét két egyszerű vonalban sűrűsíti össze.

Sose felejtsük el: Isten a szeretet. Punktum!