szombat, augusztus 17, 2013

A megtérésről őszintén


„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.”
Máté 3,2

Egyre többet tapasztaljuk, hogy „zaklatnak” bennünket a szekták. Egyre több a vallási műsor a tévében, úton útfélen találkozunk valamilyen keleti vagy nyugati szerzetessel, aki adományt koldul tőlünk. Máskor könyvekkel, szórólapokkal, vagy ingyenes újsággal bombáznak bennünket: „Ezt feltétlenül olvassa el, nagyon fontos! Az örök élete múlhat rajta, ha nem tér meg!”

Miért lenne szükségem a megtérésre? – mondják sokan, mert úgy gondolják, nem akarnak belépni semmilyen vallási közösségbe, vagy nem akarnak egyházat cserélni. Jellemző ránk, hogy üzleties szellemben gondolkodunk még a hit dolgairól is, hiszen minden közösség nyer azzal, ha tagokat toboroz. Több tag, nagyobb súly a közéletben, politikában; tekintély az emberek előtt, nagyobb bevétel és még sorolhatnánk. Pedig ennek nem erről kellene szólnia!

Egy tanárom mondta még a főiskolán: „Egy kis megtérés senkinek sem árt!” – és mosolygott, ahogyan mi is. Később bátran megkérdeztük tőle, mi is a megtérés valójában. A következőket mondta és a mai napig sem felejtettem el:
Először is változás. Mégpedig pozitív változás. Az életünk során mindannyian folyamatosan változunk, mert ami él, az alkalmazkodik a fizikai és a szellemi környezetéhez. Minden és mindenki hatással van ránk, formál, alakít bennünket, de nem mindegy milyen irányban. A Biblia szerint aki megtér, az pozitív irányba változik. A parázna asszonyból erkölcsös ember; a tomboló gadarai megszállottból lecsendesedett, jámbor férfi; az apját megvető, tékozlóból alázatos, kedvvel szolgáló fiú.
Másodszor a megtérés, ahogy a szó alakjából is következik visszatérést jelent. Ha valaki megtért valahonnan, az azt jelenti, hogy végre otthon van. Biztonságban és nyugalomban töltheti a perceit. A teremtés és a megváltás jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Ha hozzá térünk, akkor haza jövünk ahhoz, Aki a legjobban szeret minket a világon. Szeretve lenni pedig jó, nagyon jó! Persze tudom, hogy sokan állítják az ellenkezőjét, de nekik csak azt ajánlhatom, hogy próbálják meg megérteni mit jelent a teremtés és a megváltás. Ha így tesznek, meg fog változni a véleményük.
Harmadszor a megtérés mindig okkal következik be. Úgy is mondhatnám, hogy érdekből történik. Térjünk meg, mert… közel van az Isten országa, …jobb lesz az életünk, …nem kell elvesznünk a bűneink miatt, …így elkerülhetjük a szörnyű ítéletet, …örökké élhetünk egy csodálatos világban. Ezek az indokok igazak és tükrözik a mi gondolatainkat, de van a megtérésnek egy másik oldala is. Úgymond, egy isteni oldala:
Térj meg, mert alig várom, hogy megoszthassam veled az életem! Térj meg, mert szeretnék végre veled teljesen akadály nélkül beszélgetni! Szeretnék veled úgy találkozni, hogy egymás szemébe nézünk! Mert azt akarom, hogy tudd mi az, ami valóban jó neked! Szeretném, ha az életed a földön és majd az örökkévalóságban is teljes lenne!

Na, mit gondolsz ezután? Részemről én minden nap szívesen mondok rá IGENt.

péntek, augusztus 16, 2013

Újjászületés és Isten országa„Jézus így válaszolt neki (Nikodémusnak): Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát!”
János evangéliuma 3. rész 3. vers

Hát ez mit jelent? Nagyon fontos lehet, mert a „bizony, bizony” kifejezés nyomatékosítja, amit Jézus szeretett volna megértetni Nikodémussal. Azt akarta világossá tenni, hogy látogatójának nem annyira ismeretekre, mint inkább a lelki újjászületésre van szüksége.
Felülről való születésre.
Hát ez meg mi?
Emberileg elképzelhetetlen és lehetetlen, hogy valaki ’másodszor’ is megszülessen, méghozzá ’felülről’. De Istennél semmi nem lehetetlen! Ő képes arra, hogy egy egészen új, tiszta életet ajándékozzon neked. Képes arra, hogy fehér lappal indítson utadra. Bár ez emberileg nehezen érthető.
Jézus azt üzeni ma reggel, hogy Ő képes eltörölni bűneidet. Képes egy egészen új célt mutatni. Képes reményt adni. Képes arra, hogy mindent újjá tegyen életedben.
De csak akkor, ha igényled. Ha kéred. Ő nem erőszakosan akar betörni hozzád. Nem szeretne semmit rád tukmálni.
Azonban azt is megmondta, hogy enélkül a felülről való születés nélkül nem láthatod meg Isten országát.
Az újjászületés legkifejezőbb, látható formája a keresztség.
Ha elhatároztad, hogy behívod Istent életedbe, megbántad bűneidet, lehetőséged van arra, hogy keresztség által Isten családjába szüless. Ott állsz a keresztelő medence előtt fehér ruhában. Belépsz a vízbe. A lelkész föléd tartja kezét, és azt mondja: Drága Testvérem! A Te hited megvallására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És teljesen alámerít a vízben. Ebben a pillanatban, ott lenn a hullámsírban – meghaltál. A múltad ott maradt. Annak minden rossz és bántó mozzanatával együtt. És amikor kiemelkedsz a vízből, az már egy teljesen új ember. Bűn nélkül. Ahogy Isten látni szeretne. Újjászülettél. És ezt Isten és emberek előtt megvallottad. Gazdát cseréltél. Mostantól Istennek szeretnél szolgálni.
S aki felülről születik, megláthatja Istennek országát. Hát ilyen kapcsolatban szeretne lenni Veled a Te Megváltód. Tedd meg ezt a lépést, ha még nem tetted meg!

csütörtök, augusztus 15, 2013

Példaképünk Jézus

"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb."

Pál levele a filippiekhez 2:5-9 

A legnagyobb volt és a legkisebb lett. 

Egyenlő volt Istennel, Ő volt a Teremtő azért, hogy Maga is teremtmény legyen egy időre - valószínűleg örökre. 

Gyűlölte a bűnt, de a bűnössé vált emberi család tagjává lett.

Semmije sem volt, amivel könnyebb lett volna Neki, sőt Ő nehezített pályán haladt.

Nem uralkodni jött, hanem szolgálni. 

Ember lett: tudta mit jelent, éhesnek, szomjasnak, fáradtnak, csalódottnak, szomorúnak lenni.

A legkisebb lett: jelentéktelen, sőt rosszhírű városban nőtt fel, hétköznapi szülők gyerekeként az élet munkás oldalát ismerte meg, nem tanult híres iskolákban, nem lakott palotában, pedig Király volt - ami miatt megfeszítették.

Igent mondott a keresztre - bár vérre menő tusa árán. Még akkor sem változtatott ezen, amikor buzdították, hogy szálljon le róla - nem bizonyította a csodát, hogy egy nagyobbat bizonyítson: sokkal nehezebb a kereszten maradni, mint leszállni róla.

Ezért a tettéért olyan rangot kapott, ami mindig is az Övé volt, de ezek után méginkább és vitathatatlanul örökre az Övé lesz: a Világegyetem Királya lett.

Csodálatos Király! Még elképzelni sem lehet fenségesebbet Nála!!!

szerda, augusztus 14, 2013

Van az a pénz...

„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”
(Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. fejezet 10.vers)

Nincs az a pénz - mondják sokan, - amivel engem rá lehetne venni, hogy betörjek a bankba, hogy megöljek valakit, hogy… Valóban nincs az a pénz? Nem vagyunk pénzsóvárak? Vizsgáljuk csak meg egy kissé ezt a kérdést!

Van, aki úgy véli a mammon imádásának problémája csupán a gazdagokat érinti. Hiszen Jézus is azt mondja: mily nehezen mennek be azok Isten országába, akiknek nagy vagyonuk van. (Mk.10:21)

Ám a fukarsághoz nem kell milliomosnak lenni. Mert sokan vannak, akik a ’két fillérhez’, a kis ’szemétdombjukhoz’ jobban ragaszkodnak, mint az Istenhez, mint az ÉLET-hez.

Sokan mondják: „Nekem most nincs időm imádkozni, nincs időm a lelki dolgokkal foglalkozni, nincs időm a gyülekezetbe menni, mert dolgozni kell, mert kenyeret kell tenni az asztalra.”

Ugyanakkor általában a kenyér hiányzik legkevésbé az asztalról. Ami hiányzik, amiért oly sokat güriznek, az egy új mobil, egy nagyobb TV, szebb lakás, még egy emelet… s hogy ezt elérjék felelőtlenül hiteleket vesznek fel (nem találkoztam olyannal, aki a mindennapi kenyérre kért volna hitelt), és így ahogy Pál írja ’általszegezik magukat sok fájdalommal’

S hogyan lehet kigyógyulni a fukarságból? Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak; „oszd szét a vagyonodat”, azt mondta a tanítványoknak; „aki utánam akar jönni tagadja meg magát”. Igen, önzés egyetlen ellenszere az adakozás, ami nemcsak az eljövendő örök élet, de a mostani boldogság szempontjából is elengedhetetlen.

Ahogy egyszer egy ember megkérdezte barátjától: „Miért bírálnak mindig a fukarságomért? Mindenki tudja, hogy mindent jótékonysági célokra hagyományozok, amikor meghalok.”

A barát egy mesével válaszolt: Volt egyszer egy malac, aki arról panaszkodott a tehénnek, hogy ő mennyire népszerűtlen. „Az emberek mindig beszélnek a te szelídségedről és szép szemeidről – mondta a malac – Pedig én a tejnél és a túrónál többet adok nekik, sonkát, szalonnát, sörtét. A lábamat még meg is füstölik. Mégsem szeret engem senki. Miért van ez?

A tehén gondolkodott egy darabig, majd így felelt: Talán azért, mert én addig is adok, amíg életben vagyok”


Mondd, ezek után van az a pénz, értéktárgy, amit megosztasz ma mással?

kedd, augusztus 13, 2013

Mi a lényeg?„Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri [is], ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall?” 
Lukács evangéliuma 9:25 

A nemes egyszerűséggel önmagát Pepének nevező Uruguay-i elnök a 2012-es riói fenntarthatósági csúcskonferencián őszinte, mély emberi szavaival keltett megdöbbenést, ilyeneket mondott:

"..Nem azért jöttünk erre a bolygóra, hogy egyszerűen csak fejlődjünk, tekinteten kívül hagyva mindent. Azért jöttünk erre a bolygóra, hogy boldogok legyünk. Mert az élet rövid, és egy pillanat alatt véget ér. Egyetlen anyagi holmi sem olyan értékes, mint az élet.”

Egy hónapja súlyos autóbalesetet szenvedtem. Egy ilyen esemény után az ember átértékeli az életét. Amikor megláttam a teljesen összetört autót, amiből csak a tűzoltók tudtak kiszedni, hálát adtam Istennek.
Mit ér egy ember élete? Egyetlen szempillantás alatt véget érhet, tudjuk, de ilyenkor döbbenünk rá igazán, hogy az életünk Isten kezében van.
Mit ér egy szép autó, mit ér egy nagy ház, vagyon, Isten nélkül?

Rádöbbentem, hogy mennyire Isten kegyelméből élek. Történhetnek velem szörnyű dolgok, érhetnek károk ebben a földi életben, de ha Isten szeret, nem kell félnem semmitől.

Isten szeretne megtanítani Téged is az Ő szemével nézni ezt az életet. Ne a dolgokra figyelj, ne az anyagiakkal való foglalkozás kösse le időd nagy részét, hanem az EMBER.

Uruguay 77 éves elnöke - José Alberto Mujica Cordano,(Pepe) - nem csak szép szavakat mondott azon a konferencián. A fizetésének 90%-ával karitatív alapot támogat, egy szegények számára létrehozott lakásprogramot, a maradék 10% kb. 800 dollárt tesz ki. Az elnöki palotába nem költözött be, s a megüresedett intézményt felajánlotta a hajléktalanoknak téli időszakban menedékhelyként. Nincs limuzinja, helyette egy 1987 – es bogárhátúval közlekedik.

Van olyan kincs ezen a földön, amit a rozsda nem emészt meg, ami nem romlik meg. A mai napon is ezekkel gyarapítsd az életed.


Uruguay elnökének beszéde a konferencián:

hétfő, augusztus 12, 2013

A világ mulandó

„Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van" (1Jn 2:16, új prot. ford.).

„Ma a baj a világgal? Mit jelent szeretni a világot? János három dologról tesz említést: 1) a test kívánsága, 2) a szem kívánsága és 3) az élettel való kérkedés. János szerint ezek nem az Atyától, hanem a világtól vannak; bár testünk, szemünk és életünk egyaránt az Istené. Hol van akkor a probléma? Mitől akar óvni János?

A test kívánsága nyilvánvalóan a szenvedélyekről szól, bár nem törvényszerű, hogy csak azokra korlátozódjon (lásd Gal 5:19-21).

A szem kívánsága, bár kétségtelenül kötődik a testhez, a gondolatainkig, vágyainkig hat; azokra a dolgokra utal, amelyeket mihelyst meglátunk, rögtön meg is akarunk szerezni (lásd 2Móz 20:17).

Az „élettel való kérkedés" gondolata az Istentől való függetlenedésre utal. Mintha csak mi magunk alkottuk volna életünket, és ezért minden megvalósított dolgunkért magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget és a tiszteletet. „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk" (Zsolt 100:3). Ezzel szemben, ha rádöbbenünk arra, hogy minden levegővételünk, minden szívverésünk, minden, amit valaha is birtokolhatunk, vagy amivé valaha is lehetünk, egyedül Istentől jön, a büszkeség lesz az utolsó, ami felmerül bennünk. Bűnös emberek lévén, akiknek élete teljes mértékben Isten kegyelmétől és jóságától függ, hiszen képtelenek volnánk megváltani magunkat az örök haláltól és pusztulástól, alázattal és szelíden, fennhéjázás nélkül éljük az életünket! A tökéletes világban Lucifer bukását éppen a büszkeség okozta; nekünk, akik távolról sem tökéletes világban élünk, úgy kellene menekülnünk előle, mint a pestistől!

A 16. versben János elénk tárja az első okot, miért ne szeressük a világot: a világ szeretete és az Atya szeretete nem fér meg egymással. A 17. versben újabb indokot hoz fel: nincs értelme a világot szeretni, mert a világ mulandó. Jobb és bölcsebb azt választanunk, ami maradandó. Ezzel magunk is maradandóvá leszünk, vagyis örökké fogunk élni.

Nagy kísértés az emberiség számára, hogy csak a pillanatnak éljen, magával ragadja az anyagias világ, és csak azt értékelje, ami a szeme előtt van. Ezért Pál is csatlakozik Jánoshoz, mondván: „az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ővele együtt, megjelentek dicsőségben" (Kol 3:1-4). Valamint: „Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók" (2Kor 4:18).
(Részletek a Bibliatanulmányok 2009. 3. negyedévi számából; „A szeretett tanítvány, János levelei”)


vasárnap, augusztus 11, 2013

Egy árnyalatnyi különbség

„Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.” 
Példabeszédek könyve 8:13 (Károli ford.)

Megelégedetten nézed a képernyőt, mert végre megtaláltad. Ez a Te igéd! Végre megteheted, hogy ne a legjobb szívvel gondolj a szomszédra, a kollégádra, az egyik nem kívánatos rokonra, és néha még a hozzád legközelebb állókra is. Igen, szabadkezet kaptál, és érezhetsz úgy, ahogy éppen „jól” esik, ahogy „jónak” látod, ahogy az a legkönnyebben jön, mikor a történések szenvedő alanya, természetesen a Másik miatt, Te vagy.

Utálhatsz, gyűlölhetsz, hiszen Isten most megszentelte számodra ezt a magatartást. És akár még ártatlanul fel is emelheted a kezed, hogy te ezt nem akarod, de az Úrnak félelme ezt követeli meg. Vagy mégsem?
Lehet, hogy nem ezt kéri Isten. Lehet, hogy ezt sosem kéri, sőt, megtiltja. Lehet, hogy itt valami másról van szó. Arról, hogy válaszd el egymástól az embert és annak cselekedetét, és érezz bátran kétféleképpen!

Szeress és gyűlölj egyszerre, csak az érzés tárgyát ne keverd össze soha. Gyűlölj! Gyűlöld azt, ahogy az emberek egymásnak nem őrizői, hanem farkasai lettek. Gyűlöld azt, ahogy a szülők elhanyagolják gyermekeiket, mert mindig van valami fontosabb. Gyűlöld azt, hogy „jaj, az út lélektől lélekig”, hogy nem értjük egymás nyelvét, pedig ugyanaz a hazánk, hogy nincs barátság, nincs szerelem, csak az állandó magányos távolság. Gyűlöld az ítélkezést, amikor mindenki más jobban tudja, kinek, hogyan, és mit kellett volna lépnie, és pálcák törnek fejek felett a pillanat törtrészében, és nincs esély az érem másik oldalára. Gyűlöld, hogy egymás urai vagyunk ezen a földön, és elvesszük a másiktól, ami nem a miénk, vagyont, társat, életet.

Gyűlöld a bűnt, de tanuld meg szeretni a Bűnöst! Tanuld meg szeretni azt, aki elesett, és ismerd be, hogy te sem vagy tökéletes. Tanuld meg szeretni azt, aki hibázott, aki neked, benned tett kárt, és engedj el neki! Bocsáss meg, és fordulj el te is a gonosz úttól, ne a Másiktól várd mindig az első lépést, hogy „majd Ő hagyja előbb abba, és én sem ütök már azután...” Tanuld meg az Embert nézni, az egyedit és megismételhetetlent! Az Egyént, akiért Isten Fia a végsőkig elment, ahogy Érted is. Ne gyűlöld azt, aki Istennek annyira sokat jelent, hanem kérd, hogy lehess Társ, Őriző, kérd, hogy szerethesd őt a gyűlölet helyett!