Béketűrés, törvénytisztelet és hit


 „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” 

(Jelenések könyve 14. fejezet 12. vers)

Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat?

Ez a Jelenések könyvének központi kérdése. S minél közelebb kerülünk Jézus visszatéréséhez, a Vele való találkozáshoz, annál jobban elkülönül egymástól ez a két út, az emberiség két csoportja.

Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat?

Ez nem kérdés, – mondhatod - a Fenevadat, az Ördögöt az okkultisták, az ateisták, a különböző pogány vallásúak imádják. Mi keresztények vagyunk, mi az igaz Istent imádjuk.

Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat?

E kérdés felületes megválaszolása helyett, az Ige önvizsgálatra szólít, hisz „Nem elegendő az igazság elméletét hinni. Nem elegendő, ha Krisztusba vetett hitünkről vallást teszünk, s hogy nevünk a gyülekezet névsorában szerepel... Bármit valljunk is az ajkunkkal, mit sem jelent, ha Krisztust, az igazság cselekvése által ki nem nyilvánítjuk.” (E.G.White, Krisztus példázatai 227.o.)

Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat?

Ezt a hit, az engedelmesség és a kitartás hármas egysége mutatja meg. Nem valamikor a távoli jövőben, az utolsó hét csapás idején, hanem ma, a mindennapok örömei és kihívásai közepette, „Itt van(!) a szenteknek…” látszik meg, hogy melyik hatalom lelkülete, gondolkodása és cselekedetei törnek elő belőled.

Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat?

Kérd és engedd, hogy Isten átformáló szeretete túláradjon rajtad!