Eredményhirdetés


"De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja."

Jézus Krisztus második eljövetele sorsfordító esemény lesz minden ember életében. Mondhatjuk úgy is, hogy az lesz az igazság pillanata mindenki számára (vö. 1Kor. 3.10-15), amikor napvilágra jön, ki lett belőlünk, milyen emberekké formálódtunk. Az eredményhirdetéshez, vagy a műalkotás leleplezéséhez tudnám hasonlítani azt a pillanatot. Ott és akkor már nincs lehetőség módosításra. (Nem mintha a jellem fejlődése, a növekedés nem folytatódna az örökkévalóságban.) A Bibliában nem véletlenül jelenik meg többször a kérdés: „ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, ki állhatna meg, amikor megjelenik” (vö. Zsoltár 76.8, Jóel 2.11, Náhum 1.6, Jelenések 6.17).

Isten szentsége, tisztasága olyan hatású, amely leleplezi és megemészti a bűnt, a gonoszságot. Ez ma is így van, és így lesz megjelenésekor is. Van azonban egy nagy különbség, amit Malakiás 3.1-5 verseiben láthatunk meg. Jézus – mielőtt gyors tanú lenne „a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik jogtalanul bánnak a napszámos bérével, az özvegyekkel és az árvákkal, és akik elnyomják a jövevényt és nem félnek engem” (Malakiás 3.5 Káldi-Neovulgáta fordítás) – azelőtt leül mint ötvös, „mint az ezüstolvasztó és tisztító mester, és salaktalanná teszi Lévi fiait; és megtisztítja őket, mint az aranyat és mint az ezüstöt, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak” (Malakiás 3.3 Káldi-Neovulgáta fordítás). Így amikor visszajön Jézus, akkor már nem lesz megemésztő tűz az ő jelenléte a gyermekei számára.

Ma van az az idő, amikor Isten azért küzd az életünkben, hogy felkészítsen a szemtől-szemben történő találkozásra! Ma végzi a szentélyben a megtisztítás szolgálatát!

Milyen sokatmondó a kép, amivel érzékelteti a munkáját: az ötvös tüze, a ruhamosó lúgja. Mindkét kép lényege a megtisztítás. A szennyes ruhát elődeink lúgba áztatták, ami feloldotta a szennyeződést (vö. Jelenések 7.14). Az ezüst megtisztítása más szennyező anyagoktól egy több lépcsős folyamat, amelynek a végét a „csillanás” jelzi. Az is benne van ebben a képben, hogy a Mester milyen gondosan figyeli a megtisztítás folyamatát, s pontosan addig folytatja, amíg szükséges. Ha nem áll meg időben, akkor már az ezüst kezd elpárologni...

Az ötvös nemesfémekkel dolgozik, értékes ékszereket, használati tárgyakat készít, de a munkája során nem tudja nélkülözni a hevítést, a tüzet, a fogót, a kalapácsot. Isten értékesnek tart téged. Azon munkálkodik, hogy miután megtisztított, hasznossá és széppé formáljon, olyanná, aki életével őt dicsőíti, őt tükrözi vissza. Felfedezed-e munkáját a lelkedet maró és égető helyzetekben? (vö. Példabeszédek 17.3, 20.30) Különválaszthat-e téged az életedet beszennyező salaktól? Tudsz-e együttműködni vele és örülni fáradozásának?

Legyen áldott a napod!