Áldott az Úr!


 „Áldott legyen az Úr, aki nyugodalmat adott az ő népének, az Izráelnek, minden ő beszéde szerint, csak egy beszéde is hiábavaló nem volt minden ő jó beszédei közül, amelyeket szólott Mózes, az ő szolgája által.” 

(Királyok első könyve 8. fejezet 56. vers)

’Áldott legyen az Úr!’ – Kiáltotta Salamon, miután a templomszenteléskor imáját befejezve felállt és a nép felé fordulva megáldotta őket.

’Áldott legyen az Úr!’ – Kiálthatta minden ember, aki csak látta azt a Mória-hegyén álló fenséges építményt. Micsoda templom lehetett az! Hogyan ragyoghatott, mikor rásütött a nap!

Kívül-belül arannyal és drágakövekkel volt borítva, a falakra kerubok, pálmák, és más növénymotívumok voltak vésve. A Szentélyben nem egy, hanem tíz gyertyatartó, tíz asztal a szent kenyereknek. A templom körül kiszolgáló épületek a papok tisztálkodására, az áldozni való mosására, bemutatására.  (2Krón.2-4.fejezet)

S milyen különleges volt az a nap, épp a Sátoros ünnep. Ahogy nyolc napon át több ezernyi ember mindenféle hangszerrel és énekszóval dicsérte az Istent. Ahogy a papok méltósággal elhelyezték a Szentek Szentjében a frigyládát, ahogy bemutatták azt a rengeteg áldozatot. Majd, ahogy egykor a pusztában a Sátorszentélyt, ezt a Templomot is betöltötte a Shekina, az Örökkévaló dicsősége. (2Krón.5-7.fejezet)

’Áldott legyen az Úr!’ A megöletett Bárány - szól majd a dicséret a bűn történelmének lezárulásakor minden teremtmény ajkáról.

Mert a salamoninál ezerszer szebb és ragyogóbb lesz az a Szentély, az Istennek városa, az új Jeruzsálem, ami az égből száll le az új földre. Ahol már nem lesz bűn, fájdalom, halál, gyász.

Micsoda ünnep lesz az a nap! A Bárány menyegzője. Ahol nem nyolc napig, hanem egy örökkévalóságon át szólnak a hangszerek, a magasztaló énekek, a hálaszó, az öröm.

És addig? Mi van a két templomszentelés közti időben? Hol van ma, itt a földön Istennek temploma? És kicsoda kiáltja ’Áldott legyen az Úr!’?

Az Ige azt mondja: Isten belőlünk, mint csiszolatlan, durva kövekből maga épített egy élő templomot, a Benne hívők közösségét. „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,”

„hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;” (1Pét.2:5;9)

Gyere és hirdessük együtt: ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR!