Keresztelő János prédikálása


„És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.”

Emlékszem, a Teológiai főiskolán már túl voltunk az első néhány homiletika órán - A homiletika az igehirdetés tudománya, ami arról szól, hogy egy prédikációt miként kell összeállítani, elmondani, milyen történeteket válasszunk, milyen hosszú legyen, stb. - mikor az egyik szombaton egy nyugdíjas kolléga igehirdetését hallgattam.

Hallgattam? Mondjuk úgy, inkább, hogy a tanórán tanultaknak megfelelően analizáltam: ’Ezt a mondatot jobban kéne hangsúlyozni!’ ’Nagyobb hangerővel!’ ’Itt lehetett volna hatásszünetet tartani’ ’Na ide be lehetett volna szúrni egy történetet illusztrációként’…

És bizony csupán a prédikáció vége felé kezdtem el arra figyelni, hogy miről is beszél tulajdonképpen. Az Ige, amit akkor olvasott a Ján.3:16 volt, az Istennek végtelen szeretete, amit azért nem ért a mai ember, mert Nikodémushoz hasonlóan csak az értelmével akarja megragadni, de nem akarja megélni, nem akarja, vagy nem meri gyakorolni, így nem tud újjászületni, megváltozni.

Milyen nagy igazság! A vámszedőkhöz és a katonákhoz hasonlóan egy-egy istentiszteleten, bibliaórán, vagy személyes bibliatanulmányozáskor mi is oly sokszor várjuk az isteni útmutatást, „Mit cselekedjünk?” De a prédikáció, az Ige válasza csak annyira lesz ütős, amennyit megvalósítunk belőle.

Nos, Keresztelő János prédikációja kapcsán, végezetül hadd kérdezzelek Jézushoz hasonlóan: „Mit látni mentetek ki a pusztába?” (Máté 11:9) Miért jársz istentiszteletre? Miért nézel, vagy miért hallgatsz igehirdetést az interneten? Miért olvasod a Szentírást, vagy épp ezt a blogot?

Hogy mindez számodra szép moralizáló ismeretterjesztő szentbeszéd lesz-e, vagy az életedet átformáló erő?

Innen Te jössz, Te folytatod!