Láthatatlan túlerő


"
De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.

2 Királyok könyve  6. fejezet 16-17. verse

A történelem emblematikus pillanatai, amikor egy kicsiny sereg hősiesen szembeszáll a túlerővel, és megkísérli a lehetetlent. Gondoljunk csak a pozsonyi csatára, Eger vagy Szigetvár ostromára, vagy épp az 1849-es tavaszi hadjáratra. Akármi is történjen, a hősiességük vagy hatalmas dicsőségként, vagy tiszteletre méltó áldozatként vonul be a történelembe. Isten népe is harcban áll, persze nem fizikai haderővel, sem nem emberekkel: "Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Efézus 6:12) Vajon ki az erősebb? Van-e értelme a küzdelemnek? Esetleg csak hősies halál vár azokra, akik szembeszállnak a gonoszság erőivel?

Arám királya hadjáratot indított Izráel ellen Elizeus próféta idejében. Azonban hiába próbálták kelepcébe csalni az izráeli seregeket, ez sosem sikerült, mert a próféta közölte a pozícióikat. Arám király már árulásra gyanakodott, de emberei megnyugtatták, hogy a hadjárat sikertelensége a próféta miatt van. Így körbefogta Dótán városkáját, hogy elfogja az ott tartózkodó prófétát. A dótáni helyőrség megijedt: sem a falaik, sem az emberek mennyisége nem volt elég, hogy az ostromnak ellenálljanak: mi fog most történni? Elizeus arra kérte Istent, hogy nyissa meg a szolga szemét, aki elé egy meglepő és különleges látvány tárult: "és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal". Vagyis a helyőrség vezetője a stratégiáját egy teljesen hamis tényre építette: azt hitte, hogy túlerővel áll szemben, miközben ő volt a túlerő oldalán. Mert Isten mindig tálerőben van, mégha nem is él vissza ezzel a hatalmával, mert a győzelmét nem az erőszakra, hanem az önkéntes szeretetre építi.

Nyisd meg a szemed! Láss! Nézz fel a golgotára! Van-e hatalmasabb annál, aki önként életét adta érted, aki a szeretet forrása, aki a Teremtő és Megváltó Isten? Nincs, aki legyőzze! Sem halál, sem élők, sem idő, sem tér, sem eszmék, sem semmi más teremtmény nem győzheti le! "De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 8:37-39)

A mai nap, amikor körülnézel, és kísértést, nehézséget, szenvedést látsz magad körül, akkor nyisd ki a hitszemed is, és lásd meg Isten erejét!