Pünkösd

„Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.”

Zúg a Szél, de nem tudni, honnan jön és merre tart. Csak a hangját hallják, és érzik, ahogy körülöleli, betölti őket, átjárja minden sejtjüket. Látják a Tüzet, ahogy osztódik, táncol, aztán már bennük lobog, a szívükben, és nincs semmi, ami visszatarthatná őket. A félelemtől bereteszelt ajtók kicsapódnak, és árad az örömhír mindenfelé. 

Egy csapat, nagyrészt tanulatlan, egyszerű ember felbolygatja az egész várost, és megbékélésre, bűnbánatra, szövetségkötésre hívja a hallgatókat. Egy új közösségre Istennel. Egy Benne, Vele élt életre. A jó hír nem válogat, eljut mindenkihez a saját nyelvén, szabadhoz és szolgához, született zsidóhoz és pogányhoz, határon túlihoz és hazaihoz, férfihoz és nőhöz, és nem repül tovább dolgavégezetlen. A Láng egyre több szívben lobban fel, Isten Lelke megérkezett. 

Erre a csodára emlékezünk ma, hogy eljött közénk az, Aki megvilágítja az addig rejtett dolgokat, aki erőt ad, bölcsességet, képességet, és vezet a cél felé. Emlékezünk arra, hogy a megváltás örömhíre és annak továbbadása mindenkié lett. Hogy nincs különbség ember és ember között, mert Krisztusban egyek vagyunk mind. 

A járványhelyzet miatt a mi ajtajaink biztosan lassabban nyílnak ki, mint az az ajtó, ami elválasztotta akkor a tanítványokat a külvilágtól. De ünnepelni így is lehet! Emlékezz vissza arra, hol, hogyan, kitől hallottál Krisztus keresztjéről, és adj érte hálát! Emlékezz vissza, milyen érzés volt meghozni mellette a döntést és válaszolni az Ő hívására! Emlékezz vissza az útra, amelyen eddig vezetett, és keresd, csodáld benne kezének nyomait! Emlékezz arra, milyen volt közösségben imádni az Urat, és higgy abban, hogy nemsokára ezt újra megteheted! 

Isten a pünkösddel vitathatatlan bizonyítékát adta annak, hogy Ő tényleg komolyan gondolja a kegyelmet és a közösséget, ezt pedig mindenki számára elérhetővé is teszi. Hát csendesedj el egy kicsit, mélyedj el Isten szavában, és ünnepelj az Ő Lelkével!