A bölcsek és a bölcsesség

"A bölcseknek nyugodt beszédét inkább meghallgatják, mint a bolondok közt uralkodónak kiáltását. Jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál; és egy bűnös sok jót veszt el."

A bölcsek tanácsa - mennyi minden eszünkbe jut e kifejezés hallatán. A legtöbb kultúrában valami hasonlót jelent. Idősebb, sokat megélt, megtapasztalt emberek tanácskozását jelenti, ami általában olyan ügyben tanácskozik, ami az egész közösséget érintik. Ezek az emberek, ahogy a testület nevében is benne rejlik, tanácsolják a vezetőt abban, hogy jó döntést hozzon. A bibliai időkben egy-egy városállam kapujában, vagy piacterén ültek össze. Olyan személyeket ismerünk közülük, mint Lót, Jób, Melkisédek, Salamon.

Lót az esztelen Sodoma lakóitól a kapuban ülve óvta vendégszeretetével az oda tévedőket. Bár tanácsaival a várost nem menthette meg, de családját igen. Nem mindig hallgatnak az emberek a bölcsre sem. Jób bölcsessége még gazdagságánál is híresebb volt. Jöttére a tanácsban levő emberek mind felálltak. Bár próbája láttán elvesztette még barátai tiszteletét is, de azok bizonyultak oktalannak vele szemben. Tanulság, hogy attól, hogy valaki bölcs, még érheti sok baj. De az nem jelenti bölcsessége elvesztését. Melkisédek nem csak bölcs volt, hanem városvezető, király, és annak ellenére, hogy nem volt Isten népe közül való, mégis Isten választott papja, akinek Ábrahám tizedet adott. Tanulság: Ha hallgatunk a bölcsességre, ha Isten akarata szerint élünk, nem számít a származásunk, Isten befogad minket. És ott van Salamon, aki kérte és kapott is bölcsességet. Kezdetekben csodálatos vezető volt, de elhagyva a kapott tudást, mivel az útról letért végül Isten megítélte őt. Tanulság, hogy a bölcsesség csak az engedelmesség megtartásával őriz meg az úton.

A jó vezető hallgatott bölcs tanácsadóira, míg a rossz vezérek inkább az erejükben, hatalmukban, gyors cselekvőképességükben bíztak. Ez utóbbiak közé tartozott Salamon fia Roboám, vagy a történelemből is ismer Nagy Sándor is. Mindkettejük sorsa intő példa. Roboám szinte azonnal elveszítette országa felét. Nagy Sándor bár hatalmas vezér lett és meghódította a világot, de fiatalon meghalt, örökös nélkül.

Bölcsnek lenni jobb, mint erősnek, fiatalnak vagy tehetségesnek. A bölcs nem az csupán, aki okos, hanem az, aki a jó tudás alkalmazásában is elől jár. Értékeljük hát ezt az erényt és igyekezzünk mi magunk is, hogy a bölcsesség útján járjunk minden nap!