Isten megújuló kegyelme

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom.

Te mit örököltél az őseidtől?
Örököltél tárgyakat, épületeket, pénzt… de ennél sokkal többet is! Örököltél arcvonásokat, jellemvonásokat, szokásokat, akár tetszik, akár nem! Örököltél olyan dolgokat, amiket meg akarsz tartani, mert értéket látsz bennük, és örököltél olyanokat is, amiken hamar túl akarsz adni, vagy el akarod felejteni őket. Mert örökölni ilyen dolog. Bármilyen jó dolgokat is örököl az ember a korábbi generációktól, bizonyára rossz is párosul hozzájuk. Ha más nem, akkor az a sok bűn, amit Ádám óta örökítünk magunk között.

Rengeteget gondolkoztam már rajta, biztosan te is. Hiszen a Bibliában ott van Noé története, Sodoma és Gomora. Ott van az a sok nép, akiknek a területein keresztül haladva Isten arra utasította Izrael népét, hogy pusztítsák el őket. Lejárt a kegyelem ideje, a sok bűnért bűnhődni kell. Miben különbözött az akkori világ, és a mai? Hiszen ha valami, a bűnből nem kevesebb, csak több lett. Ez az ember öröksége. Rengeteget gondolkodtam már rajta, és gondolom, nem vagyok egyedül vele: miért nem pusztítja el Isten az Földet? Miért nem pusztítja el mégis Isten az embert, ahogy korábban annyiszor megtette már?

Jeremiás mondja ki a választ: 

Szeret az Úr, azért nincs még végünk — Nem azért, mert nem zavarná a bűn: annyira zavarja, hogy képes volt a legnagyobb áldozatot meghozni a világon, csak azért, hogy a bűn hatalmát megszüntesse. És nem is azért nem pusztította el a földet a gonoszokkal együtt, mert ezzel így meg lenne elégedve! Hanem kizárólag azért, mert szeret Téged. Szeret engem, és mindannyiunkat, de Téged kimondottan!

Nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul — Ma újra beleestél a csapdába? Ma megint azt tetted, amit nem akartál soha többet? Tudod, mi Isten válasza a mai nap bukására? A holnap megújuló kegyelme. Nincs olyan, hogy késő újrakezdeni! Nincs olyan, hogy elfogyott a kegyelem. Isten irgalma minden nap megújul!

Nagy a hűsége! — Még ha a legjobb barátod el is pártol mellőled, még ha a családod ellened fordul, és még ha te hátat fordítasz neki, Isten akkor is hűséges marad hozzád. "Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.” (Pál második levele Timóteushoz 2:13) 


Ilyen barátra találtunk Benne: szeret bennünket, irgalmas hozzánk, hűséges marad! Ő a mi örökségünk az Új Ádámtól egészen az örökkévalóságig. Ezért nincs még végünk.