Jó az Úr!


„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.”

Ha szánunk rá egy kis időt, és végig olvassuk a 34. zsoltárt, akkor egyértelműen úgy tűnik, hogy „megéri” Istenben bízni. Csak néhány ilyen pozitív dologra hadd mutassak rá:

- Isten MEGHALLGAT – (5.v.) – Ő nem süket, nem tehetetlen, még akkor sem ha nem jön azonnal válasz az imáinkra. Meghallgat, figyel ránk, a javunkat akarja.
- Isten MEGMENT, KISZABADÍT (5.v.) – „megmentett mindattól, amitől rettegtem”; „kiáltott a nyomorult; az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. (7.v.) „sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.” (20.v.)
- ŐRKÖDIK MELLETTÜNK – „az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket” (7.v.)
- Isten GONDOSKODIK SZÜKSÉGLETEINKRŐL – „nem szűkölködnek az istenfélők” (10.v.); „nem nélkülözik a jót” (11.v.)
- Isten GYÓGYÍTJA A LELKI SEBEINKET – „közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (19.v.)
- Isten MEGŐRZI TESTI ÉPSÉGÜNKET – „megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük.”
- Isten MEGVÁLT BENNÜNKET – „az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.” (23.v.)

Ehhez képest, az emberi oldal nagyon kevés: 
„Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot! Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt!” (14-15.)

Persze mindez nem „üzleti” alapon működik, hanem BIZALMI alapon. Isten nem egy globálisan működő őrző-védő szolgálat, aki némi önkontrollért és jóra való törekvésért cserébe minden földi jóval ellát bennünket.

Dávid, amikor megírta ezt a zsoltárt, személyes tapasztalatait fogalmazta meg. Isten kiválasztotta Izrael királyának, de Saul gyilkos féltékenysége miatt sokat kellett menekülnie. Nem egyszer volt komoly életveszélyben, de a testi-lelki szenvedések között is megtapasztalta, amit a 23. zsoltárban is megfogalmazott: „bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján” (6.v.).

Aki Istent választja, elkötelezi magát mellette, az is tapasztalhat nehézségeket, és még talán csontja is törik, de akkor is érzi, látja, megtapasztalja minden nap Isten megnyugtató jelenlétét, végtelen szeretetét. Amit egyébként a "jókra és gonoszokra" is kiterjeszt,

Bízom benne, hogy amit most még csak ízlelgetünk, hamarosan teljes valójában megtapasztaljuk, mikor újból megjelenik. Addig is, állítjuk rá szemünket és minden érzékszervünket, Isten jóságának megtapasztalására.