Jób fájdalma„És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!”
 (Jób könyve 1. fejezet 21. vers)

Jób kétségkívül az egyik legkülönlegesebb a hithősök sorában, aki az őt ért tragédiasorozat ellenére sem átkozta meg az Istent, sőt jellemében megmaradt, mint „feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűn-gyűlölő” (Jób 1:1).

Története bemutatja és leleplezi Sátán gyilkos szándékát, ugyanakkor reményt ad, és megerősít, hogy bár néha úgy tűnhet, hogy erőnket meghaladó próba ér, ám Isten soha nem hagy feljebb kísértetni, mint elszenvedhetjük; sőt a megoldást is mindig megadja. (1Kor.10:13)

S mielőtt hozzá hasonlóan szembenézel ma saját kihívásaiddal, E.G.White, Nagy küzdelem című könyvének (439.o.) bátorító sorai ösztönözzenek kitartásra!

„Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei Példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz.

Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében; akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek, mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.

Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak; és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle.
   
Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a Sátán ellen!”