Isten velünk van!


„Íme a szűz fogan méhében és szül fiat  és annak nevét Immanuelnek nevezik,
ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
(Máté evangéliuma 1:23)

Nagyszerű prófécia ez, amelyet Máté evangélista Ézsaiás 7:14-ből idéz. Ennek az igének kapcsán leggyakrabban arra gondolunk, hogy Jézusban maga Isten lett emberré. Valóban így történt, mert Mária, aki szűz volt, a Szentlélektől fogant és így szülte meg Jézust, akiben Isten hús-vér emberré lett. Rendkívül bátorító és vigasztaló, hogy így Jézus a saját bőrén érezhette, tapasztalhatta meg, hogy mit jelent embernek lenni. Ezek után azzal a bizonyossággal fordulhatunk hozzá, hogy Ő pontosan tudja, ismeri aggodalmainkat és küzdelmeinket, ugyanakkor az Ő birtokában van a megoldás és a hathatós segítség is. A Zsidókhoz írott levélben így olvashatjuk ezt: „Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek” (Zsidók 2:18).
Ritkán gondolunk azonban arra, hogy a „velünk az Isten” kifejezés nem csak Jézus földre születésének, az Isten emberként való földre jövetelének a csodáját közli. Nem csupán az emberi család tagjaként gondolhatunk rá, hanem úgy is, mint aki a mi oldalunkon áll! Az Immánuel név számomra azt is jelenti, hogy Isten velünk van, és nem ellenünk! (lásd: Róma 8:31). Az evangéliumokban számtalan példáját láthatjuk ennek a „pártfogó” magatartásnak. Jézus mindig azoknak az oldalán állt, akiknek szükségük volt a segítségre (lásd: Márk 2:17). Közösséget vállalt azokkal, akiket kiközösítettek, bántottak, megvetettek, mert az Ő küldetése az volt, hogy egyetlen egyet se engedjen elveszni, aki hittel közelít hozzá (lásd: János 6:37-40).
A pártfogó lelkület mutatkozott meg Jézus munkájának nyomán az alábbi esetekben is (a teljesség igénye nélkül):
  • a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta, mert így széppé tette egy ifjú házaspár életének kezdő lépéseit (János 2:1-11)
  • amikor hajlandó volt éjszaka Nikodémussal találkozni, hogy bábáskodjon a zsidó főember hitbeli újjászületésének alkalmával (János 3:1-21)
  • amikor felvállalta a találkozást és a beszélgetést a samáriai asszonnyal a kútnál, akinek az élete ettől kezdve gyökeresen megváltozott (János 4:1-45)
  • vagy amikor a parázna asszonynak kegyelmet hirdetett, bár mindenki ítéletet várt tőle (János 8:1-11)
  • amikor meggyógyított betegeket, halottakat támasztott, megvetett emberekkel vállalt asztalközösséget (Lukács 15:2), stb.

Mindezek az esetek arról tanúskodnak, hogy VELÜNK AZ ISTEN!

Talán időnként te is úgy érzed, hogy egyedül maradtál, nincs embered, aki segíthetne rajtad, vagy túl gyengének érzed magad az élet harcaiban, küzdelmeiben. Ne feled: Isten veled van! Jézus Krisztus azért lett emberré, hogy testközelből megtapasztalhatóvá tegye számunkra Isten végtelen szeretetét és kegyelmét. Ha bűnbánattal keresed Őt, biztos lehetsz benne, hogy meghallja kérésedet és segítségedre siet. Jézus, most az Atya jobbján ül és minden eszköz és hatalom a birtokában van ahhoz, hogy összeg gondodon segíteni tudjon (lásd: Zsidók 4:14-16). Keresd Őt hittel (Zsidók 11:6; Jakab 1:6) és meg fogod tapasztalni, hogy ISTEN VELED VAN!