Levághatod a gombot
„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!  
Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!”   Mikeás könyve 7:18 - 19
Vasárnap a fiatalok elmondták, hogy nekik mit jelent Jézus Krisztus. Egy ifjúsági táborban hallották, hogy a bűnt Jézus le tudja vágni, mint egy gombot. Ő képes megbocsátani a bűneinket.  Ezután ketten elsorolták azokat a mondatokat, amit táborban lévő fiatalok írtak Jézusról. Ő igazságos, szentséges, mindenható és elhangzottak nagyon egyedi megfogalmazások is.

A szünetben valaki felháborodva mondta: „Hogy lehet ilyet tenni, a bűntől nem lehet ilyen könnyen megszabadulni, hogy levágom mint egy gombot” .

De igen meg lehet! A ma reggeli Igénk éppen ezt mondja. Sátán igyekszik a bűneinkkel megkötözni bennünket, de Isten „megbocsátja a bűnt …. nem tartja haragját örökké” és örömét leli abban, hogy kedvez az embernek.  „Eltapossa álnokságainkat” és a tenger mélyébe veti minden bűnünket.

Nem mi vágjuk le a gombot, Ő szeretne tisztává tenni, minden vágya erre irányul. Gondolj csak bele! A világmindenség Istene szeretne valamit elérni az életedben. Vágyik rá, mert szerelmes beléd.

Hadd tegyem ezt nagyon gyakorlativá. 
Tegnap összevesztél a szomszédoddal. Ott van a szívedben a bűntudat, hogy ezt nem kellett volna. Igazad volt, de mégsem kellett volna kiabálnod. Az este csendességében leborulsz az ágyad mellé, és elmondod Istennek: „Uram, ne haragudj rám, bocsásd meg nekem, hogy indulatos voltam!”

Mit fog tenni Isten? Amikor őszinte szívből elmondtad ezeket a szavakat egy mérhetetlen békességet ad, mert megbocsátott neked. Ő vágyik arra, hogy megbocsáthasson. De többet is tesz. Erőt is kapsz ahhoz, hogy nagyobb legyen a tűrőképességed, és holnap egy tál süteménnyel át tudjál menni a szomszédodhoz.

Ne engedd, hogy a bűntudat darabokra szakítson, vagy gúzsba kössön! Minden nap egy új reggellel kezdődik.