A törvénytisztelők békéje

„A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van,
és nincs bántódásuk.”

Zsoltár 119:165

Sajnos ezen a világon a törvénytisztelő magatartás nem mindig hozza meg a békét, illetve a jobb létet. Sokszor találkozhatunk olyan esetekkel, amikor jobban megy a dolga annak az embernek, aki Istent és embert nem ismerve, saját maga törvényei szerint éli az életet. Szokták mondani, ha érvényesülni akarsz, könyökölj, harcolj, legyél szemtelen, stb.

Biztos azonban, hogy a törvénytaposó emberek jobban élnek, mint törvénytisztelő társaik? Anyagilag talán többet megengedhetnek maguknak, de biztos, hogy megelégedettek abban, amijük van? Ez már nem olyan biztos, ugye?

Amit itt az ige azoknak ígér, akik életüket összhangba hozzák Isten törvényeivel, - úgy is mondhatnám akaratával, az a „nagy békesség”. Mi is ez a békesség? Az itt szereplő héber kifejezés a „sálóm”. Ez a szó nem csupán a háborúmentes állapotot jelenti, mint ahogyan mi a békére nagyon sokszor gondolunk. Bibliai értelemben a béke sokkal több ennél. A béke (sálóm) jelentése nagyon sokrétű: teljesség, jólét, szilárdság, biztonság, egészség, megelégedettség, barátság, emberekkel és Istennel való kiegyensúlyozott szövetségi kapcsolat, és természetesen háborúmentes állapot.

A Biblia szóhasználatában a békesség nem vegetálás, vagy túlélés, hanem teljes értékű, kibontakozott, boldog élet. Úgy tudnám ezt a kifejezést a legjobban illusztrálni, hogy a hal sálómja nem az akváriumban van, hanem a folyóban, a tóban, illetve a tengerben, óceánokban. Isten ezt a teljes értékű életet ígéri azoknak, akik „kedvelik” az Ő törvényét, s életüket összhangba hozzák az Ő akaratával. Ez a békesség nem csekély, hanem NAGY békesség. Vagyis olyan sálóm, ami soha el nem fogy. Amíg az ember Isten törvényeivel összhangban él, kiteljesedett, megelégedett, szilárd alapokra épülő, biztonságos, reményteljes életet élhet. Ez az ige azt is elmondja, hogy az ilyen élet csak az Isten törvényeinek tiszteletben tartásával valósulhat meg, más módon nem lehet elérni.

A „nincs bántódásuk” kifejezés újabb kérdést vet fel. Tehát, aki Isten akarata szerint éli életét azt minden ember szereti, megbecsüli, tiszteli? Sajnos nem. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az Isten igéje itt tévedne. Ugyanis nem az emberek oldaláról nézve nincs bántódásuk, hanem Isten szemszögéből nézve. A törvénytisztelők életében minden, ami velük történik, javukat szolgálja, más szóval életükben minden együtt munkálkodik a jóra! Még a keserű, szomorú élmények is! Az itt szereplő héber szó értelmében életük nem bukik meg, nem vallanak majd kudarcot életük végén.

A mai ige megtanít minket arra, hogy teljes értékű, boldog, kiegyensúlyozott életre csak Isten akaratának tiszteletben tartásával lehet eljutni. Akit nem csak a ma örömei, sikerei érdekelnek, hanem hosszútávon szeretné életét, céljait, jövőjét biztonságban tudni, az csakis Isten akaratának „kedvelése”, megvalósítása által kaphatja meg ezeket. Hosszútávon gondolkodva csak így érdemes élni!

Imádkozzunk ma reggel azért, hogy örömmel engedelmeskedjünk az Úr minden rendelésének, tudva, hogy ez milyen nagy sálómot ad nekünk, nem csak a jövőben, hanem már a jelenben is.