Átváltozás

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.”

(2Korinthus 3:18)

Mózes élettörténete mindig is lenyűgözött. Már a születése körülményei is kalandosak voltak, aztán az egész élete sok-sok érdekes eseményt vonultat fel. Rendkívüli ember volt, rendkívüli tapasztalatokkal. Isten nagyon közel engedte magához. Barátja volt.

A Biblia szerint Mózes ma a mennyben van reménységet adva azoknak, akik az Úrban haltak/halnak meg. Ő már most láthatja az Úr dicsőségét.
De menjünk vissza kicsit a rázkódó, mennydörgő Sínai-hegyi eseményekhez. Isten magához hívja a hegyre, ahol negyven napon át időzik, majd lejön a szövetség igéit tartalmazó kőtáblával. Arca ragyog, olyannyira, hogy a nép előtt lepellel kellett elfedni, hogy el tudják viselni. Szemlélte Isten dicsőségét, ő pedig ebből valamit visszatükrözött.

Pál apostol az idézett levelében nem engedi, hogy sokáig ennél a történetnél időzzünk. Bármennyire dicsőséges volt Mózes arcának ragyogása, egyszer az is elhalványult. Látni kell, hogy a törvény betűje (és az ószövetségi szertartások) elvesztik fényüket.

Még egy érdekes dolgot említ Pál. A zsidók (beleértve Mózest is) annyira megszokták ezt az leples megoldást, hogy már akkor is csak a leplet látták, mikor már régen nem lett volna rá szükség. „az ő gondolkodásuk eltompult, mert az ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el.” (2Kor 3:14-15)

Az újszövetség evangéliuma arra a szabadságra épül, amit Jézusban kaptunk meg mindannyian. Szabadok vagyunk a Lélek által, nincs szükség lepelre, nem kell homályban járnunk.
Néha talán mi is elveszünk a betűt, törvények, szabályok sűrűjében és épp a lényeget nem látjuk meg. Tudatosan rá kell neveljünk magunkat, hogy egyszerűen csak szemléljük Jézust. Elmélkedjünk, olvassunk róla, beszéljünk hozzá, és ennek lesz látszata. Ragyog majd az arcunk, átformálódunk (metamorfózis) a Lélek által dicsőségről dicsőségre.