Mindent betöltő szeretet

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” 
1János 4:18


Milyen istenképed van? Ha Istenre gondolsz, mi jut róla eszedbe? Félelmet kelt benned az ítélet, a világ végének gondolata?


Tom Whright anglikán lelkész Oxfordban dolgozott káplánként. Úgy döntött, minden első éves egyetemi hallgatót meglátogat, és meghívja istentiszteleti alkalmaikra.

Nagyon sok diák azonban, miután illedelmesen végighallgatta a lelkészt, azt mondta: „Köszönöm, lelkész úr, hogy elfáradt hozzám, de el kell mondanom, hogy nem fogunk találkozni a templomban.”
Amikor rákérdezett, miért nem, akkor az újdonsült hallgató így nyilatkozott: „Mert nem hiszek Istenben.”

A kudarcok sorozata elgondolkodtatta a lelkészt. Legközelebbi látogatásán nem elégedett meg a kapott válasszal, hanem tovább kérdezett: „Melyik Istenben nem hiszel?”

Abban, válaszolta a hallgató, akit hatalmas szakállal ábrázolnak, a felhőkön ül, a mennyben lakik, tüzes nyilával lecsap az emberek közé és megbüntet, ha rosszat teszek, ha pedig jót, akkor megjutalmaz. Tom Whrite végighallgatta az újonnan érkezőt majd ezt mondta: „Érdekes. Ebben az Istenben én sem hiszek. Én abban az Istenben hiszek, aki Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát. Ez Isten szeretetének legnagyobb bizonyítéka.”

A középkor emberét rettegésben tartotta a kegyetlen Isten képe. Ez okozta Luther Márton gyötrödéseit is. Isten ígéje azoban felcsillant előtte és megbizonyosodott arról, hogy Isten a szeretet és ez eloszlatta félelmeit.

Ismerjük-e a szeretet Istenét személyesen? Elég időt töltünk-e vele? A fenti képlet szerint félelmeink száma jó mutató lehet.

Beszélgessünk ma is vele és mondjuk el neki félelmeinket, melyek gyötörnek bennünket, s kérjük töltsön be teljesen szeretetével!