Figyelem!

„Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” 

A figyelemzavar egyik megjelenési formája, amikor valakinek nehezére esik egy dologra összpontosítani, könnyen elterelődik a figyelme… Egyre több a figyelemzavaros gyermek és felnőtt. Ezen nem csodálkozom, hiszen rengeteg inger ér bennünket, felfoghatatlan mennyiségű információval találkozunk nap mint nap. Egyszerűen képtelenség feldolgozni ennyi mindent, idegileg, szellemileg nagyon könnyen túlterhelődünk.

A hétköznapi életet, az eredményes iskolai, munkahelyi teljesítést nagyon megnehezíti a figyelemzavar, de a lelki életünket képes teljesen ellehetetleníteni. Isten azért küldte el Jézus Krisztust, szeretett Fiát, hogy Őt szemlélve megismerjük szeretetét, hatalmát, velünk kapcsolatos szándékát. Az Atyaisten Fiában jött egészen közel hozzánk, hogy szabaddá váljunk az előítéleteinktől, a távolságtartásunktól, vádjainktól és bizalmatlanságunktól. Éppen ezért azt szeretné, ha szüntelenül szemlélnénk Krisztust, ha Őt tartanánk figyelmünk központjában. Mégis milyen könnyen szem elől tévesztjük őt. Elvonják a figyelmünket a problémák, vagy éppen a túl jó, kívánatos dolgok. S amint levesszük a tekintetünket Jézusról, már nem tudunk biztos léptekkel előre haladni. Elbizonytalanodunk, kétségbe esünk…

Az örömteli keresztény élet kulcsa, hogy nem magunkra, másokra, vagy a körülményekre tekintünk, hanem Krisztusra, mint hatalmas szabadítónkra, aki a mi békességünk. Tanuljuk ezt a „feltekintést”, figyelem összpontosítást napról napra!

Legyen áldott a napod!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Ezt hirdesd!

Hívd meg a lelkészed egy sörre!

Valaki véd!