Bölcs belátás


"
Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai: az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk."

Hóseás próféta könyve ezekkel a szavakkal ér véget. Mi az, amit a bölcsek belátnak és az értelmesek megértenek?

Ha elolvassuk az előző szakaszokat, akkor először is azt, hogy a bűn, vagyis az élet törvényének megsértése pusztuláshoz vezet (vö. Hóseás 14.2). A természeti törvényekhez hasonló következetességgel érvényesül ez. Nem érdemes a bűnnel kísérletezni, mert nem fogunk más eredményre jutni, viszont sok szenvedés árán kell megtanulnunk ezt a leckét.

Másodszor azt értik meg a bölcsek, hogy hiábavaló az emberi segítségre támaszkodni, emberekben vagy bálványokban reménykedni (vö. Hóseás 14.4, 9/a). Minél hamarabb jutunk el arra a felismerésre, hogy az emberi megoldások zsákutcába visznek, annál több fájdalmat és csalódást spórolhatunk meg.

A legfontosabb felismerés pedig az, hogy Isten szeret bennünket, és javunkat akarja (vö. Hóseás 14.4/b-6). Bizalommal fordulhatunk hozzá, mert nála van számunkra a kegyelem, önzetlenül, kitartóan szeret bennünket, s az a vágya, hogy gyümölcsözővé tegye életünket.

Hol tartasz ezekben a felismerésekben?

Legyen áldott a napod!