Ő hű marad bűneink ellenére is


„Mert úgy gondolta: Ha eléri Ézsau az egyik tábort, és levágja azt, legalább a másik tábor megmenekülhet. Jákób azután ezt mondta: Ó, atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene, Uram, aki ezt mondtad nekem: Térj vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek veled! Méltatlan vagyok mindarra a hűségre és szeretetre, amiben szolgádat részesítetted. Hiszen csak egy vándorbottal keltem át itt a Jordánon, most pedig két táborom is van. Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek, hogy ha idejön, megöl engem és az anyákat is gyermekeikkel együtt.”

Mózes első könyve 32.fejezet 9-12.vers

Jákob vagy más néven csaló. Elgondolom magamban, hogy vajon milyen érzés lehetett Jákobnak lenni?! Mármint arra gondolok, hogy beleszületni egy verseny helyzetbe, aztán ez a verseny, mintha végig kísérte volna az életét. Versenyzett Ézsaúval már az anyaméhben, aztán később az elsőszülöttségi jog is a verseny tárgyát képezte, amelyet tudjuk, hogy csalással szerzett meg. Ezzel a tudattal élni, hogy „Én egy csaló vagyok.” igencsak megterhelő lehetett Jákob számára. Mindezek ellenére Isten különösleges módon volt jelen az életében. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen csalóval biztos nem fog Isten foglalkozni és végképp nem fog vele kommunikálni. De ez tévedés. Jákob álomban látta azt a létrát, amelyen angyalok fel-alá járnak a föld és a menny között. Később egy angyallal tusakodott, akitől egy ajándékot kapott. Az ajándék pedig a következő: „Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.” (1.Móz.32:29)

Jákob vagy más néven Izráel. Izráel vagyis az az ember, aki életében a versenyt, helyenként a csalást preferálta. Izrael, aki féltékeny volt testvérére, aki képes volt a hazugságra, aki becsapta édesapját és aki harcolt egy angyallal. Izráel, aki győzött és akit Isten elfogadott és egy új jellemmel ajándékozott meg.

Jákobnak egy csodálatos tapasztalata volt az Úrral. Minden bűnössége, gyengesége vagy rossz döntése ellenére Isten nem hagyta magára, hanem végig mellette volt és segítette őt. Tapasztalat ez nekünk is, hogy még ha néha rossz döntéseket is hozunk vagy rossz útra tévedünk Isten nem hagy el, épp ellenkezőleg. Jákob vagyis Izráel Isten gyermeke volt. Te is Isten gyermeke vagy!

Áldott napot!