Az árnyékból a fénybe

 


"Olyan lesz Jákób maradéka a nemzetek között, a többi nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint a fiatal hím oroszlán a juhnyájak között: amerre jár, tipor és tép menthetetlenül."

Mikeás próféta könyve 5. fejezet 7. verse

Szigeti Jenő professzor egyik Tihamér meséjében, a kis hangya hirtelen elkeserítő helyzetbe keveredik. "Egyszerre csak elsötétedett körülötte a világ. A szeméhez kapott hirtelen, mert azt gondolta, hogy megvakult. Mivel nem sütötte a nap a hátát, összeborzadt és fázni kezdett. Megállt, mintha földbe gyökerezett volna a lába. Egyre nagyobb kétségbeeséssel tekintgetett körbe, de a sötét nem oszlott. Egy szempillantás alatt elpárolgott a jókedve. Először csak pityeregni kezdett, majd torkaszakadtából bömbölt, úgy hogy összefutott az egész környék: -  Ellopták a Napot az égről! Ellopták a Napot!  - üvöltötte. Még toporzékolt is, de senki sem figyelt rá. A nagy kő, aminek az árnyékába tévedt, csak mosolygott rajta." (https://www.bibliai-kincsestar.hu/news/a03-tihamer-meg-az-arnyek/) A szorult helyzetet tehát csupán egy kő árnyéka okozta, ez ejtette Tihamért annyira kétségbe, hogy teljesen megbénult.

Van elég sok kő a mi életünkben is! Sokszor családi, munkahelyi, pénzügyi vagy épp társadalmi problémák tornyosulnak fejünk fölé, eltakarva Isten napjának sugarait. Izraelt nem akármilyen árnyék fenyegette: a vérszomjas, kegyetlen Asszír birodalom hatalma teljében sorra hódítja meg a Közel-kelet országait. Júda és Izrael sem kivételek a fenyegetettség alól. Elég nagy árnyék!

Istennek azonban nagyobb a ragyogása annál, hogy bármi el tudja venni a fényt és a reményt az emberektől. "Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. ... A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig." (Mikeás 5:1,3) 

Amíg Jézus visszajön, kapaszkodjunk bele ebbe az ígéretbe, hogy semmi se vehesse el fényt a mindennapokból!