Közeledjetek Istenhez!


 "A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg." 


Apostolok cselekedetei 17.fejezet 30.vers 


Szívesen élnék 1-2 hónapig, de legalább 2-3 hétig abban a korban, amelyben Jézus élt. Nem azért, mert vágyok a technikailag fejletlen világra (mondjuk ahhoz nem feltétlen kellene az időben utazni), hanem azért, mert szemtől-szemben követhetném Jézus életét, amely korántsem mondható unalmasnak vagy izgalomtól mentesnek. Épp ellenkezőleg! Azt gondolhatná a mai ember, hogy Jézusnak nem voltak barátai, nem volt közvetlen családja a szülein kívül és emiatt egy magányos, életunt ember életét élhette. Egy kis történelmi kitekintés segítségével vizsgáljuk meg, hogy milyen is volt Jézus élete. 

A jeruzsálemi írástudók, amolyan tudós félék, határozottan megvetették Galilea népét. Tanulatlannak, faragatlannak, civilizálatlannak, néha bunkónak tartották azt a részt és az ott élőket. Jézus mégis kifejezetten szeretett ott lenni. Sokkal hatékonyabb volt az ottani munkája, mivel az ott élők őszintébbek, nyitottabbak voltak és nem hatalmasodott el rajtuk a vakhit, ebből kifolyólag sokkal befogadóbbak voltak az igazságra és Jézus tanításra, mint jeruzsálemi embertársaik. Abban az időben ez a tartomány igencsak sűrűn lakott volt. A népesség sok nemzettel keveredett, színesebb volt a paletta ha úgy tetszik, mint Júdeában. Talán a mai USA-hoz lehetne hasonlítani. Jézus gyakorta megfordult Galileában és korántsem azért, hogy elvonuljon vagy elszigetelődjön, hanem tanításaival és gyógyításaival bemutathassa az Atyát azoknak a lelkeknek, akik valóban fogékonyak az igazságra. Misem bizonyítja jobban, hogy Jézus jelenléte mekkora örömöt váltott ki az emberekből, mint az, hogy gyakran kénytelen volt elrejtőzni előlük. A lelkesedés olyan magas volt az emberek részéről, hogy óvintézkedéseket kellett tennie, nehogy a római hatóságok lázadásnak higgyék. Sosem volt a világon ehhez fogható időszak. Az emberek gyakorlatilag szomjazták az igazságot és itták Jézus minden szavát és tettét. És mennyire jó, hogy a legtöbb megíródott, így mi, akik a 21.században élünk, olvashatjuk és tanulmányozhatjuk Jézus tanítását és életét. 

Mit jelent megtérni? Egy olyan életérzés/életszakasz, amely egy új "én"-t hoz létre Isten közreműködésével. Jézus tanításai az idő haladtával mitsem változtak, nem avult el és nem vált hiteltelenné. Pont ellenkezőleg! Élete, gyógyításai, tanításai és vigasztaló beszédei a ma emberének is szól. Arra hív a fenti igeszakasz, hogy tanulmányozzuk Jézus életét. Figyeljünk rá. Nem abban a korban élünk, amikor ő rejtőzne előlünk, pont ellenkezőleg. Kinyilatkoztatja az igazságot az életről, önmagáról és arról a célról, amelyet elszeretne érni, velünk kézen fogva. 

Áldott napot!