A tiszta szívű ember áldása


 "Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől."

Zsoltárok könyve 24. fejezet 3-5. vers

Az Úr hegye a világegyetem legexkluzívabb és legnehezebben megközelíthető helye. Nem csoda, hiszen ez a Mindenható Isten trónterme, és aki oda bejut, a legjobb dolog történik vele: az Örökkévaló Isten, az Örökélet Ura elé léphet. Nemcsak meghívó kell a bejutáshoz, amit a világegyetem legerősebb beléptetői ellenőriznek, hanem belépési vizsga is, ami a legszigorúbb minden vizsga közül, ugyanis semmi gonoszság nem kerülhet Isten színe elé. A vizsga neve: ítélet. Azért van egy módja, ahogy mégis be lehet jutni...

A Habsburg királyok temetésen megérkezik a temetési menet a kapuciner barátok templomához, akik feltesznek egy egyszerű  kérdést a zárt ajtó másik oldalán kopogtató ceremóniamesternek, aki a menet élén halad: "Ki akar bejönni?" Az ünnepélyes válasz pedig így csendült Habsburg Ottó temetésén: "Franz Joseph Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius von Habsburg-Lotharingen. Isten kedvező kegyelméből Ausztria császára, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Galícia, Ladoméria, Ráma, Szerbia, Kunország és Bulgária apostoli, valamint Illíria, Jeruzsálem stb. királya; Ausztria főhercege, Toscana és Krakkó nagyhercege, Lotaringia, Salzburg, Stájerország, Karintia, Krajna és Bukovina hercege; Erdély nagyfejedelme; Morvaország őrgrófja, Felső- és Alsó-Szilézia, Modena, Párma, Piacenza, Guastalla, Auschwitz és Zator, Teschen, Friaul, Ragusa és Zára stb. hercege; Habsburg, Tirol, Kyburg, Görz és Gradiska hercegesített grófja; Trient és Brixen fejedelme; Felső- és Alsó-Lausitz és Isztria őrgrófja; Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja; Trieszt, Cattaro és a Vend határvidék ura, stb..." Nos, azt hiszem, hogy ettől a választól bármily luxushotel, exkluzív klub vagy Michelin étterem ajtaja megnyílna, de a kapu őrzője a következő választ adja: "Nem ismerjük!" Így hát újabb meggyőző érvekre van szükség, és újra kopogtatni kell bebocsátásért. "Ki kér bebocsátást?" - hallatszik újra a kérdés. ÉS jön a még több érv: "Az Európai Parlament elnöke, díszdoktora egyetemeknek, díszpolgára városoknak, sokat dolgozó elismert, kitüntetett: A Becsületrend Nagykeresztje, a Német Szövetségi Köztársaság nagykeresztje, a Szent István érdemkereszt, érdemei…" Az elért érdemek listáját rövidítettem, mert senki sem tudná végigolvasni... A válasz nem lehet kétséges, mely így hangzik: "Nem ismerjük!" Szégyenszemre újra kopogtatni kell, és újra felhangzik a most már nem is olyan könnyen megválaszolható kérdés: "Ki kér bebocsátást?" És a válasz csak ennyi: "Ottó, egy halandó és bűnös ember.” És láss csodát, a kapuk kinyílnak, és elhangzanak a várva várt szavak: "Lépj be!"

Hogyha téged érdekel a meghívó Isten társaságába, hogyha szeretnél "ártatlan kezű, tiszta szívű" lenni, akkor kezd azzal, hogy elfogadod a meghívót a megváltásra, ami a bűnvallással és bűnbocsánattal kezdődik. És láss csodát: a kapuk maguktól megnyílnak!