Minden a javadra van

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott."
Rómaiakhoz írt levél 8:28


Sok keresztény nagyon szereti használni ezt a szakaszt, különböző nehéz helyzetekben. Tényleg nagyon biztató, de hogy mégis pontosan miről szól, azt sokszor félre értjük. Nézzük meg mit is mond Pál!

Ha azt mondjuk, hogy akik Istent szeretik, azokkal jó dolgok fognak történni, akkor kicsit félresiklunk a valódi üzenettől. Hány olyan történetről tudunk, amikor Isten emberének az életében rossz dolgok történtek?! József, aki rabszolga lett, majd börtönbe került, pedig hű maradt. Jób, aki mindenét elvesztette úgy, hogy semmi rosszat nem tett. Dávid, aki Istenért küzd, megmenti az országot, és mégis üldözötté válik. Vagy maga Pál, aki megtér, olyan helyeken hirdeti az evangéliumot, ahova csak kevesen jutottak, mégis megkövezték, üldözték, börtönbe zárták. Az az ember, akit annyiszor korbáccsal vertek meg, hajótörést szenvedett, és éhezett, olyan mondatot ír, hogy aki hisz, azokkal jó fog történni? Ez valahogy nem stimmel. Nem is ezt írja. De akkor mit is jelent ez a mondat?

Nem azt mondja ki, hogy jó fog történni. Lesznek kihívások, és küzdelmek. Isten követése nem jár egy pech védő ernyővel, ami miatt a nehézségek elkerülnek messziről. Pál nem is ezt mondja. Ő maga a példa rá, hogy nem erről van itt szó. Pál azt mondja, hogy “minden a javukra szolgál”. Ez azt jelenti, hogy hasznos lesz, bármilyen küzdelemmel nézünk is szembe. Nem lesz minden tökéletes. Nem oldódik meg minden csettintésre, de bármilyen problémával állunk is szemben, ha Istennel kézenfogva küzdünk vele, akkor az hasznos lesz számunkra.

Isten azt ígéri, hogy lesz értelme a küzdelemnek. Lehet, hogy ma még úgy tűnik az egész, hogy semmi haszna sincs. Lehet hogy úgy érzed, hogy magadra vagy hagyva, és fölösleges helytállnod, vagy egyáltalán próbálkoznod, de Isten azt ígéri, hogy lehet hogy nem ma, vagy holnap, de idővel értelmet nyer. Előbb vagy utóbb a javadat szolgálja majd.