Tiszta legyen a ti beszédetek

„Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt.”Zsoltárok 119:140

„Két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd.” (Spurgeon)

Néhány verssel korábban így olvashatjuk a Zsoltárok könyvében az Isten beszédéről szóló kinyilatkoztatást (Zsolt 119,130) „A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad...” John Wiclyf az egyik legnagyobb reformátor volt. Az utána jövők kevesen értek fel hozzá műveltségben és a gondolatok tisztaságában; csak kevesen képviselték olyan szilárdan, és védték olyan bátran az igazságot, mint ő. Tiszta élet, fáradhatatlan szorgalom a tanulásban és munkában, megvesztegethetetlen becsületesség, krisztusi szeretet és hűség a szolgálatban - ez jellemezte az első reformátort, aki értelmileg sötét és erkölcsileg romlott korban született. Wiclif jelleme a Szentírás nevelő, átalakító hatalmáról tanúskodik. A Biblia formálta olyanná, amilyen volt.

Kicsit később így olvassuk (Zsolt 119, 138) „Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.” Lehetek lelkes, küzdhetek fáradhatatlanul, de ha Isten vezetésétől elfordulok, nem megyek semmire.

Amikor az ember igyekszik megérteni a kinyilatkoztatás nagy igazságait, minden képessége megélénkül és megacélosodik. Ez az erőfeszítés csiszolja az agyat, élesíti a felfogóképességet, és éretté teszi az ítélőképességet. Nincs olyan tanulás, amely annyi nemes gondolatot, érzést és vágyat tudna ébreszteni az emberben, mint a Biblia kutatása. Ez a tanulás céltudatossá, türelmessé, bátorrá és állhatatossá tesz, csiszolja a jellemet és megszenteli a lelket. A Szentírás buzgó, áhítatos kutatása, amely közvetlen kapcsolatot teremt Isten és a kutató ember értelme között.