Csillagjel

"Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."

Jézus, a Messiás csillaga egészen mást jelentett a bölcseknek és mást Heródesnek. Augusztus császár egyszer viccesen megjegyezte, hogy Heródes udvarában inkább lenne disznó, mint a fia. Ezzel arra célzott, hogy miközben az edomita-nabateus Heródes király politikai okokból felvette a zsidó hitet, és nem evett sertéshúst, így a disznók biztonságban lehettek az udvarában. Hatalomféltésből azonban kivégeztette több fiát is, mert attól félt, hogy a trónjára törnek. El tudja képzelni ennek a királynak az arcát, amikor a messziről jött bölcsek, akiket pompás audiencián fogad, megkérdezik tőle: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 

Heródes számára, ahogy azóta is minden kényúr Jézusban egy vetélytársat lát. Azt a személyt látta benne, aki elvonja tőle az emberek hódolatát, hűségét és ezáltal a hatalmat. Képtelen volt máshogy látni, mint aszerint a világ szerint, amit saját hatalomvágya, intrikái, önzése hozott létre körülötte. Képtelen volt elszakadni attól, hogy így lássa a világot. Pedig egy csillagról van szó, ami transzcendens, amire nincs befolyással evilági hatalom, ami objektíven azt üzeni, hogy aki megszületett, annak Ő is hódolattal tartozik. Ő inkább megpróbálja megtalálni és megölni a gyermeket, és ha ez nem sikerül, akkor inkább lemészároltat minden gyermeket, hátha a jövő király is közöttük lesz… Milyen tragikus történet és milyen tragikus emberi sors!

A bölcsek kutatók, akik nyitottan és kíváncsian állnak a csillag feltűnésének rejtélyéhez. A csillaghoz, amely van és ragyog és ami hírt hoz nekik egy nagy ember születéséről. Talán Dániel könyvében találják meg a titok nyitját, ahogyan a híres fizikus, Isaac Newton is felfedezte Dániel könyve kilencedik fejezetének próféciáját, mely pontosan rámutat a Messiás születésének időpontjára? Megfejtik a titkot, és a felfedezésnek következményei vannak: útra kelnek és hódolni akarnak a világ Urának. A csillag új lehetőség, mert egy új király új korszakát jelezte számukra, aki legyőzi a gonoszságot és igazságban uralkodik majd.

A betlehemi csillag ma is jel. Nekünk szól, ez nem kérdés. A bizonytalan tényező inkább az, hogyan viszonyulunk a fényéhez? Fenyegetőnek érezzük, vagy ígéretnek? A döntés a miénk…