Vigyázz a szolgálatra!„És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!”
(Kolossébeliekhez írt levél, 4. fejezet 17. vers)

Az apostoli levelek végén lévő üdvözléseket sokszor átlapozzuk, hiszen az ott felsorolt személyekről alig tudunk valamit. Így van ez a fent említett Arkhippussal is, akivel ezen kívül csak a Filemoni levél 2. versében találkozhatunk.

Ugyanakkor, épp eme érdektelennek tűnő sorok tanúskodnak arról, hogy az apostolok nem magányos farkasként evangélizáltak, hanem egy szervezett csapat részeként végezték szolgálatukat, ahol mindenki saját képességéhez és lelki ajándékához mérten hirdette az Igét.

Így, voltak, akik végig ott voltak Pál mellett, mint például Lukács, a szeretett orvos. Aztán voltak, akik miután egy bizonyos ideig tartó közös munkálkodás során elsajátították az evangélium tanításának módszereit, új területeket hódítottak meg, vagy a már meglevőket erősítették, mint Timótheus, Titusz, Epafrász. És sajnos voltak olyanok is, akik a nehézségek, vagy a világ csábítása miatt elfordultak a hittől, mint az ebben a levélben is említett Démás.

Bizony, a róluk szóló rövid beszámolóban magunkra ismerhetünk és a nekik adott tanácsok, ma is időszerűek, különösen ez az Arkhippusnak szóló buzdítás; vigyázni a szolgálatra, hűségesnek maradni a keresztségi fogadalmunkhoz, Kitartani mindvégig Jézus mellett.

Kitartani, hűségesnek lenni, valljuk be őszintén, ez ma nem trendi. Mert sokan vannak, akik nagy lelkesedéssel mindenbe belefognak, de semmit nem fejeznek be. Elindulnak ugyan, de sohasem érkeznek meg. Pedig, Jézus is arra figyelmeztet: „Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Luk.9:62)

Mondd, te hogyan állsz a szolgálattal? Hogyan állsz azzal a feladattal, amire elhívott az Isten? Szereted még Őt teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből?

„Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!”