Imádkozzunk egymásért

„Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek éberek, minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nékem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát.”
Efézus 6:1819.
- Többször előfordul a „minden” szó. A Szentlélek késztetésére használj ki minden egyes alkalmat, hogy mindenkiért, akiket csak eszedbe juttat a Lélek, imádkozz és könyörögj. Ez azt feltételezi, hogy folyamatosan kapcsolatban állsz a világegyetem Urával.
- Imádkozz lelkipásztorodért is! Szoktál érte imádkozni? Pedig nagyon jó lenne, ha tennéd! Sőt, ha másokat is bevonnál az érte való imádságba. Hiszen milyen jó lenne, ha minél bátrabban ismertetné meg az emberekkel az evangéliumot, a jó hírt. Az alábbi kis írást megosztom veled:
Wilbur Chapman első prédikációja után a Bethany Presbiteriánus Gyülekezetben odament hozzá egy ember, és ezt mondta: „Ön meglehetősen fiatal ahhoz, hogy ilyen nagy gyülekezet pásztora legyen. Mindig is idősebb lelkészeink voltak. Attól tartok, nem igazán fog boldogulni, de mivel az evangéliumot hirdeti, segíteni fogom önt mindenben, amiben csak tudom.” „Micsoda fura alak” – gondolta Chapman, ám az ember folytatta mondandóját: „Imádkozni fogok önért, és még néhányan elkötelezték magukat arra, hogy csatlakoznak hozzám az imában.” Később Chapman ezt írta: „Amikor megtudtam, hogy imádkozni fognak értem, már nem éreztem olyan rosszul magam. A három imádkozóból hamarosan ötven lett, aztán az ötvenből kétszáz, akik minden istentisztelet előtt összejöttek, hogy imádkozzanak értem. Egy másik szobában a gyülekezet tizennyolc vezetője térdelt együtt velem, olyan közel hozzám, hogy ha kinyújtom a kezem, elérhettem volna őket. Mindig azzal a bizalommal léptem fel a szószékre, hogy Isten fel fog kenni a szolgálatra ezeknek az embereknek az imáira válaszul. Így könnyű volt prédikálni, valóságos öröm. És mi volt az eredmény? A következő három évben ezeregyszáz ember tért meg, és csatlakozott a gyülekezethez, és ezek közül hatszáz férfi volt. Ez a Szentlélek gyümölcse volt az imádságokra válaszul. A gyülekezeti tagoknak sokkal nagyobb feladatuk van annál, mint hogy csupán eljárjanak az istentiszteletekre kíváncsiságból, elüldögéljenek és várják, hogy szórakoztassák őket. Az a dolguk, hogy hatalmas erővel imádkozzanak azért, hogy a Szentlélek ruházza fel a prédikátort erővel, és tegye szavait dinamit-erejűvé.”