Erő, erőtlenség által

„De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

Pál második levele a Korinthusiakhoz 12. fejezet 9. verse


Ha megkérdezünk egy második osztályos vagy negyedikes iskolás kisfiút, hogy vajon ki a legerősebb az osztályban akkor vajon mit mondana? Ha nem hallja senki és tudja, hogy nagyon következményei sem lesznek a válaszainak, azt fogja mondani: HÁT ÉN!!! (és nem csak magamból indulok ki J )

Lehet venni, drága ruhát, szép autót, nagy házat, hogy az emberek lássák, hogy mink van, hogy hagy büszkélkedhessünk azzal, amink van. Talán még azzal is büszkélkedünk, amink nincs, például a hitelre vásárolt dolgainkkal. Miért nem azzal dicsekedünk, amink nincs? Angliában rengeteg náció él. Emberek, akik a jobb élet reményében mindent megtesznek. Szebb ruha, jobb autó, almás telefon sokan csak azért, hogy megmutassák mire jutottak. Egyszer hallottam, amikor két keresztény család azon viaskodott, hogy ki vitte többre. Az egyik egy propelleres autó boldog tulajdonosa volt, a másik egy népautóé. Később megtudtam, hogy mindketten a bankkal közösen vásárolták az autót. Mi értelme volt az egész beszélgetésnek? –Semmi.

Valami olyannal ékeskedni, ami nem a mienk felesleges, és ezek a dolgok is csak arra vannak, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy minden amink van az Úrtól kaptuk, azért, hogy jól gazdálkodjunk vele, mert azok épülésünkre szolgálnak. Ő tudja, hogy neked mi a legjobb, ezért a saját tapasztalatból szeretnék arra buzdítani mindenkit, hogy a legapróbbnak tűnő döntésbe is avassa be a Teremtőt, mert abból rossz nem lehet. Ha dicsekedni támadna kedvünk ne feledjünk, hogy képességeinket is Isten adta, úgyhogy ha van mivel dicsekednünk az egyedül Isten!