Az örök királyság legendája"Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké."

Dániel 2,44

Az örök királyság motívuma, csakúgy, mint az örök életről szóló elképzelések sok nép legendáiban, mítoszaiban, meséiben megjelenik. Bár minden történet más és más, az elképzelések mégis hasonlóak. A legjobb uralkodó végül kivívja a végső győzelmet a földöntúli gonosz ellenséggel szemben és aztán kezdetét veszi az ország örök dicsősége, ahol a nép mindenkor békében és jólétben él. A legtöbb történetben megfigyelhető, hogy az események kapcsolatban állnak az adott ország nagy történelmi alakjaival. Így ragaszkodnak például az angolok Viktória királynő egykori gyarmatbirodalmához.  Mi pedig  Mátyás királyhoz, vagy Nagy Lajos királyunkhoz kapcsolódunk és legendáink megéneklik az egykori aranykort. Ezek a versek, énekek aztán tovább éltetik a szívünkben a nagy Magyarországról alkotott képet és nem is akarjuk megváltoztatni azt sohasem.

Ahogy életünk fénykorát úgy emberi történelmünk dicsőséges múltját is örökké megőriznénk, konzerválnánk a jövő számára, de ez lehetetlen. "Dániel próféciája úgy rajzolja meg a Messiás uralmának dicsőségét, hogy az felvált minden földi birodalmat, és "megáll örökké" (Dán 2:44)." (E. G. White: Jézus élete; Az időnek teljessége) Egyedül Isten eljövendő országa örök. Azért nehéz elfogadni a Bibliának ezt a kijelentését, mert fel kell adnunk hozzá minden népünkről, országunkról dédelgetett álmunkat. Dániel kijelentései drasztikusak. Minden más hatalom összetöretik, véget ér és a hatalomból soha többé senki nem részesül. Nabukodonozor király fülei süketek maradtak erre a kijelentésre, sőt teljes mértékben ellene szegült. Aranyba öntette Babilon birodalmának örök hatalmát és mindenkit annak imádására és elfogadására kényszerített. De ahogy ez akkor sem sikerült, azóta sem sikerült egyetlen emberi birodalomnak sem. Sem a Médek és a Perzsák, sem Nagy Sándor a Macedónokkal, sem Róma összes császára nem tudott örök birodalmat létrehozni. De nem csak az ókoriak akarták uralmukat végtelenbe nyújtani az időben. Voltak középkori és újkori próbálkozások is. De sikertelen volt Nagy Károly ép úgy, mint Napóleon, vagy Hitler, vagy a szovjet diktátorok. Nem akarom elkapkodni, de a csütörtöki angol voksolás is elindítója lehet egy nagy, közös európai álom felbomlásának.  A Britek úgy döntöttek nem maradnak az EU tagjai. Vajon ki lesz a következő? Milyen események következnek ránk? Elveszíti-e végleg Európa a gazdasági versenyképességét a Föld más kontinenseivel szemben? A migráns válság hogyan befolyásolja a továbbiakban a nemzetállamaink sorsát? Milliónyi kérdés, válaszok alig, viszont annál több bizonytalanság.

A Szentírás több ezer éves kijelentései azonban ma is megállnak. Dániel szava, bár nem talált elfogadásra királya szívében, mégis valóra vált. Birodalmak követték egymást úgy és olyan sorrendben, ahogy neki kijelentette Isten. Máig így van ez. Ezért érdemes hitünket, bizalmunkat Isten Szavába fektetnünk. Mert, ha eddig minden úgy lett, ahogy megíratott, akkor a befejezés miért volna más? Isten országa közeleg. Nem tudjuk, hogy mikor jön el, de néhány dolgot igen. Nem emberek, hanem maga az Isten hozza majd létre. Nem politikai és nem katonai erők szövetsége, de még csak nem is valami nagy vallási ébredés következménye lesz, hanem Isten munkájáé. Amikor végül megvalósul, minden emberi uralom, ahogy azt mi ismerjük megszűnik. A mi országaink, királyságaink, szövetségeink hatalma örökre véget ér. Egy új kor kezdődik. Az örök igazság kora. az örök békesség kora. Isten örök dicsőségének kora. Krisztus országa.