Jobb utakat!

"Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok!"


Jeremiás próféta könyve 7:3

De jó lenne elvárások nélkül! Csak a semmiért egészen birtokolni mindent, ami jó. Igényelni, megszerezni, rendelkezni vele feltételek nélkül.

Bármennyire szeretnéd is, Isten uralma alatt ez a jelenség nem létezik. Izrael népe is sokáig hitt és reménykedett benne, de a bőrükön érezték meg, hogy nem működik. 

Isten hosszú évszázadokon át türelmes volt a népe hitehagyása ellenére, várt és kérlelte őket, hogy változzanak meg, mert másképp nem adhat áldásokat, amit nagyon szeretett volna rájuk árasztani. Isten nem adhat megerősítést a rosszra, ezért nem ajándékozhat áldást oda, ahol olyan bűnök uralkodnak, amelyeknek az elhagyására a nép felszólítást és segítséget is kapott.

Két alap tévtanítás uralkodik ezen a világon:
1. Isten feltételek nélkül és korlátlan ideig mindent megbocsát, tulajdonképpan bűn nem is létezik.
2. Isten semmit sem fog megbocsátani, amit elkövettél.
Egyik sem igaz. 

Az igazság az, hogy Isten megbocsát. Hacsak örökre nem zárjuk be a szívünket az Ő segítsége előtt, akkor az egész életünk alatt lehetőségünk van bocsánatot kérni és kapni Tőle. Nincs olyan nagy bűn, amit ne tudna megbocsátani, de ha visszautasítjuk a kegyelmi időnkben az Ő segítségét, akkor már valóban nincs reményünk. Ha kérjük, megbocsát, de van következménye a bűneinknek - ezért nem kellene azokat elkövetni -, ha nem igényeljük a bocsánatot, megmaradnak a bűneink.

A megváltozás, a jó utak választása és az azon való járás nem kikerülhető lehetőségek, ha kegyelmet akarunk kapni. Van felelősségünk, de van segítségünk is.