DE TEDe te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.”
(Timótheushoz írt második levél 4. fejezet 5. vers)

Pál apostol ezen levele, olyan, mint egy végrendelet, melyben többször felhívja ifjú munkatársának figyelmét az utolsó idők kihívásaira, kísértéseire, tévtanításaira;

„lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” (3.fejezet 1-5)

Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt nem szenvedik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak.” (4.fejezet 4.vers)

Majd tanácsolja: „DE TE, józan légy”, azaz legyél más, és viselkedj másképp, mint az átlag. Legyen más a hozzáállásod a munkához, a pénzhez. Más elvek vezessenek a szerelemben, a házasságban, a gyermeknevelésben, az emberi kapcsolatokban.

Ha az egész világ mást tanít és mást mond is, „DE TE” ragaszkodj Jézus elveihez. Mert csak úgy tudsz segíteni a másikon, hogy „DE TE” más vagy. Ha valaki fuldoklik, nem mentheted meg azzal, ha te is hozzá hasonlóan kapálódzol. Ha valaki részegségtől földre esik, nem emelheted fel, ha magad is megittasodtál.

Épp ezért „DE TE józan légy”, akkor is, ha ezért kinevetnek, ha megvetnek, ha kiközösítenek. Mert Krisztus követése hol durvább, hol finomabb módszerekkel, de mindig üldözéssel jár.

„DE TE” - így szólít fel Isten mai Timótheusként mindannyiunkat – az evangélista munkáját cselekedd, és szolgálatodat teljesen betöltsd! Hogy a végén te is elmondhasd:

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (4. fejezet 7-8.vers)