Vendégszeretet

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg.
Zsidókhoz írt levél 13:2

Modern világban élünk. Van cég, mely a vizet pumpálja a házunkig, van valaki más, aki elektromossággal lát el, talán még a meleg vizet is úgy kapjuk valahonnan messziről. Hol van már a veder és a kút? Persze mindezért a kényelemért fizetni kell. Vagyunk mi, a vevők a cső egyik végén, a másik végén pedig valaki, akinek az a dolga, hogy kiszolgáljon. Valamit valamiért.

Van mindennek azonban egy láthatatlan ára is. A megszűnő kapcsolatok és elhatalmasodó személytelenség. Gondoljuk végig! Mi is az, amiért személyesen felelősek vagyunk. Vannak szegények – erre fizetünk adót. Vannak betegek – ezért tartunk fenn korházakat. Vannak az idegenek – ezért vannak a szállodák. És ennél még messzebb ható immunitást is kifejlesztünk. Ugye, mennyi háború és szenvedést van a világon, amit a Tv-ben látunk? Valahonnan messziről, virtuális valósággá válik a nappalinkban emberek nagyon is személyes szenvedése. És mi mit teszünk? Van, aki sajnálkozik, van, aki politizál, van, aki tüntet, van, aki még tán adakozik is rá valamit. Vagyunk mi a cső egyik végén, a másik végén pedig egy másik ember – de személyesen sose láttuk egymást. Valakik, akiknek van arcuk, talán mélyen bennünk is marad a szemük fénye: de igazán fogalmunk sincs róla kik is valójában. Hová feküdhetnek le, milyen gondolatok gyötrik őket, milyen vágyaik vannak, vajon mi az, amire igazán szükségük van.

Isten személyes felelősséget vár az embertől. Isten elsősorban nem azt várja el tőlünk, hogy világmegváltó beszélgetéseket folytassunk a világ gondjainak megoldásáért. Isten az egészen egyszerű tetteket várja el. Felelősségi körünk pedig elsősorban azok, akik körülvesznek bennünket. Jézus ezt mondja: „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám… Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Máté evangéliuma 25:35,36,40) A vendégszeretet is ilyen személyes, könnyen hozzáférhető szolgálat!

A jutalom pedig nem marad el. Gedeon megszabadította népét az angyal megvendégelése után. Manoah és Ábrahám gyermeket kapott, Lót pedig megmenekült a pusztulásból. Talán nekünk is szükségünk van a vendégszeretetre, hogy megmeneküljünk a Föld történetének e végső felvonásában. Megmeneküljünk az önzéstől, a kapzsiságtól és az érzéketlenségtől.

Tegyünk ma jót valakivel!