Hűséges kitartás és az üdvösség


„De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”

Új ég, új föld, az a hely, ahol nincs többé bűn, nincs halál, nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs könny. A visszanyert Éden, ahol a Megváltó Isten örökre és elválaszthatatlanul együtt lakik az üdvözültekkel. De hogyan kerülhetünk oda? Mi az örök élet feltétele?

1. A víz és a Lélek általi keresztség: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (Ján.3:5)

2. Jézusban, mint testben megjelent Istenben való hit: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (Ján.14:6)

3. Jézus iránti viszontszeretet nyomán az Ő akaratának, parancsolatainak megtartása: „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Máté 7:21)

4. Hitünkből fakadóan embertársaink szeretete: „Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.” (1Ján.3:16)

Ám mindez kevés, ha nem vagy hű mindhalálig, ha időközben letérsz a hit útjáról, ha megállsz, ha visszafordulsz, nem ér semmit, hogy valaha évekkel ezelőtt megkeresztelkedtél, hogy Jézus nevében nagy dolgokat tettél, hogy buzgón imádkoztál, szorgalmasan forgattad a Bibliát, szolgáltál a gyülekezetben, vagy jótékonykodtál.

A fő kérdés: Ma mit csinálsz?

A mennyei célba érkezés feltétele az állhatatosság, a kitartás, azaz hogy amit elkezdtél, amit megfogadtál azt minden áron véghez is viszed. Az üdvözültek győzelmének záloga, hogy „az ő életüket nem kímélték mind halálig” (Jel.12:11)

Ilyen kitartáshoz adjon erőt az Úr, hogy mindenki számára látható legyen: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel.14:12)