Minden rosszat eltöröl


„Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;  és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések könyve 21:3-4)

Ha egy utazási iroda katalógusában kellene bemutatni Isten országát nehéz dolgunk lenne. Nincsenek megfelelő szavak szépségének, nagyszerűségének leírására. Néhány megpróbálták lerajzolni, megfesteni az új Jeruzsálemet, vagy az újjáteremtett földet, de azok inkább egy mesekönyv futurisztikus képeihez hasonlítanak.
Az új ég, és új föld – melyet Isten megmutatott János apostolnak – arról árulkodik, hogy egy nagyon is valóságos világot alkot Isten, amelyben nem lesz nyoma a bűnnek és a bűn átkának. Minden szép, tökéletes, ragyogó lesz, ahol a most drága kincsnek számító dolgok olyanok lesznek mint az egyszerű kavicsok.
A lényeg mégsem ez. A legfontosabb: „Isten sátora az emberekkel” lesz. Maga Isten lesz velünk – ez volt a régi szent sátor, majd a templom üzenete is. Jézus által van út Isten trónjához! Megváltói szolgálata lehetővé teszi, hogy a bűnös ember újra visszataláljon a Teremtőjével való közösségbe.
„Krisztus megváltói munkája igazságot szolgáltat Isten uralmának. Megtudja a világ; hogy a Mindenható, a szeretet Istene. Sátán vádjai alaptalanoknak bizonyulnak; jelleméről lehullik a lepel. A lázadás soha többé nem ismétlődhet meg. Bűn soha többé nem hatolhat be a világegyetembe. A hitehagyás ellen mindenki örökre biztosítva van. Az önfeláldozó szeretet eltéphetetlen kötelékkel egyesíti a föld és a menny lakóit Teremtőjükkel. 
A megváltás munkája befejeződik. Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme még bőségesebb lesz. A földet - amit Sátán magának igényel - Isten nemcsak megváltja, hanem meg is dicsőíti. A mi kis világunk, amely a bűn átka miatt az egyetlen sötét folt az Ő dicső teremtésén, a világegyetem minden más világát felülmúló megbecsülésben részesül. Itt, ahol Isten Fia emberi testben sátorozott, ahol a dicsőség Királya élt, szenvedett és meghalt, - amikor mindent megújít - itt lesz "Isten sátora az emberekkel [...] és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük" (Jel 21: 3). A megváltottak pedig a végtelen korszakokon át - miközben az Úr világosságában járnak - dicsőíteni fogják Őt kimondhatatlan ajándékáért.” (Ellen G. White, Jézus élete 18.o.)