Isten kijelentése

„És hang hallatszott a felhőből: „Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok!”

Jézus egy fárasztó nap után elvonul Péterrel, Jakabban és Jánossal egy hegyre imádkozni. Imádság közben mennyei dicsőség ragyogja be, majd Mózes és Illés jelent meg. Küldetéséről, az emberiség megváltásáról volt szó. Bátorították, erősítették küldetése végrehajtásában. Közben a tanítványok aludtak. Miután felébredtek, és felfogták mi történik Péter azt javasolta, hogy maradjanak ebben a dicső társaságban, és építsenek sátrakat. Ezután hangzik el a mennyei szózat, ami megerősítette a tanítványok számára, hogy Mesterük a próféciák megígért isteni Megváltója.

De miért épp Mózes és Illés? – Miért nem angyalokat küldött Isten vígasztalásul, mint a Getsemáné kertben? A Biblia nem mondja azt, hogy a halálunk után a mennybe, (vagy pokolra) jutunk, viszont Énók, Mózes és Illés név szerint meg van említve, mint, akik a mennybe kerültek. „A megdicsőülés hegyén Mózes tanú volt rá, hogy Krisztus győzött a bűn és a halál fölött. Azokat jelképezte, akik az igazak föltámadásakor előjönnek a sírból. Illés, aki anélkül ment a mennybe, hogy meghalt volna, azokat jelképezte, akik élni fognak a földön Krisztus második eljövetelekor, akik elváltoznak "nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra", amikor "szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára", és "e halandó test halhatatlanságot öltsön magára" (1Kor 15:52-53).”

Mózes és Illés olyan emberek voltak, akik ismerték a földi élet küzdelmeit, és bátorítani tudták Jézust. Másrészt a „hegyen kicsinyített formában látható volt a dicsőség jövendő országa: Krisztus, a király; Mózes, a feltámadott szentek; és Illés, az elváltozott szentek képviselője.(Ellen G. White: Jézus élete, 357.)
Amikor a Jézus kereszthalálhoz vezető megpróbáltatások elkezdődnek, újra együtt van a kis csapat. Jézus vért izzadva imádkozik, a tanítványok most is alszanak. Ennek ellenére Jézus kitart elhatározása mellett, és egészen a kereszthalálig engedelmes marad.

Jézus hamarosan újra eljön, hogy bevégezze megváltói munkáját. Akkor az egész föld a megdicsőülés hegyéhez hasonló fényességben fog ragyogni. Aki hisz benne, és Megváltóként tekint rá, örökre részese lesz Isten országának!