Megeheted a disznóhúst!

„Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek, és hitetleneknek semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük beszennyeződött. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.” 
Titus 1:15-16
Az Egyszerű fordítás Bibliában ez így olvasható: „A szellemileg tiszta ember számára minden étel és egyéb dolog is elfogadható. Azonban a romlottaknak és hitetleneknek semmi sem tiszta, mivel gondolkodásmódjuk és lelkiismeretük is megromlott.”
 A William Mac Donald’s kommentár kifejezetten a disznóhús megevésére vonatkoztatja ezt az igét. Eszerint, ha hívő vagy, nyugodtan megeheted. Egy halom kommentárban és szótárban megnéztem, mit jelent ez a mondat. Ha kiragadjuk a szövegösszefüggésből, akkor valóban – ahogy az Egyszerű fordításban olvashatjuk – minden elfogadható. Ez viszont totál szembemegy a Biblia gondolkodásmódjával. Elképzelhető, hogy Tituson keresztül azt szerette volna üzenni az Úr – egyrészt a kortársainak az első században, másrészt századokon át, az olvasóknak, s végül nekünk, hogy tegyük nyugodtan félre az eddigi tanácsokat, figyelmeztetéseket, parancsolatokat, mostantól fogva minden tiszta, akár még a heroin is?  
Szó sincs erről. Ha az egész szakaszt figyelmesen áttanulmányozzuk, azt látjuk, hogy vannak egyesek, jelen esetben a krétaiak, akik azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják Őt. Fecsegnek, elámítanak másokat, egész családokat felforgatnak. Elméjük, gondolkodásuk nem tiszta, lelkiismeretük meg eltompult. Ezzel szemben – nyugodtan fordíthatjuk így is, a hívőknek minden világos. Minden tiszta.
Tanulmányozzuk a Szentírást, hogy megérthessük az összefüggéseket, akkor hitünkben nem leszünk megzavarhatók, nem válunk labilissá. Jézus visszajövetele előtt mély és komoly bibliaismeretre lesz szükségünk, mert lesznek majd egyesek, akik szeretnék egy-egy kiragadott igével meggyengíteni a Bibliába és a jó Istenbe vetett hitünket. Készüljünk fel erre!