Láthatatlan védelem

„Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök. És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.”

Királyok 2. könyve 6:16,17

„Jaj, Uram! Mit tegyünk!” – mi is gyakran kiáltunk Elizeus szolgájához hasonlóan, mikor úgy tűnik nincs megoldás, nincs menekvés. Milyen jó, hogy vannak, akik másként látják a dolgokat. És még jobb, hogy Istennél semmi sem lehetetlen.

Életünk számtalan váratlan, nehéz helyzetet produkálhat akár napról napra. Ilyenkor milyen jól jönne Elizeus „látó” szeme, amikor nemcsak a mások elől elrejtett dolgokat láthatjuk meg, hanem a jövő eseményit is megpillanthatjuk.

Az bibliai emberek többsége mégsem volt próféta, még csak nem is látták a jövőt, mégis győztesesnek és hithősnek ismerjük őket. Ami mégis megvolt bennük, az a bizonyos „látó” szem, amely nemcsak az anyagi világ előttünk lévő valóságát látta, hanem az ugyanilyen valós Isten által irányított és kijelentett dolgokat.

A hite embereit nem nevezném vakoknak vagy korlátolt embereknek. Inkább többet láttak, éreztek, tudtak, mint, akinek nincs kapcsolata Istennel.
Isten hív, küld, tettre és szólásra késztet, máskor csöndes várakozásra int. Valamit feltár terveiből, de mindent mégsem tudunk. A hitet váltja a kétely, a reménységet a megfáradt béketűrés. És közben Isten hatalmas eszköztára rendelkezésére áll, hogy szándéka beteljesüljön.

A Biblia történeteit – különösen az ószövetségi háborúkat – olvasva azt látom, hogy Istennek gyakorlatilag lényegtelen, hogy hány harcos áll egymással szemben, ha azt akarja, hogy egyik vagy másik nép győzzön, bármi megtörténhet. Egy harcos legyőzet ezreket, vagy akár harcolni sem kell, mert úgy megzavarja az ellenséget valamilyen csoda folytán, hogy maguktól elmenekülnek.

Egyetlen biztos „haditerv” létezik, mégpedig az Isten iránti hűség. Ezt az egy dolgot kérte és kéri Isten, a győzelem „technikai” része a Mindenható számra sokadrangú kérdés.

Talán ma is vannak ilyen „jaj, mi lesz most” kérdéseid. A kérdés nem az, hogy mi lesz, hanem az, hogy Isten oldalán állunk-e, és meglátjuk-e szabadító tetteit?