Vetés, aratás

"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is."


Az elmúlt néhány hónap bezártságára sokan sokféleképpen próbáltak megoldást találni. Az utcán végighaladva látom, hogy ez a három hónap “kényszerpihenő” sok otthonban felgyorsította a felújítási munkálatokat a ház körül, mások különféle beruházásokban élték ki az izolációjukat — ezt-azt vásároltak maguknak. Van, aki megvárta a veszélyhelyzet végét, és az első adandó alkalommal plázázásban adta ki a felgyülemlett bezártság-érzetét. Megint mások a kertészkedésben találtak megnyugvást — és kis menekülési lehetőséget a család állandó jelenlététől. Olyanok is kertet művelnek, akik évek óta, vagy talán soha nem tették. Magokat, palántákat vásárolnak, abban a hitben, hogy rövidesen a saját terményeiket fogyaszthatják.

Mi sem természetesebb: a borsó magból borsó, a paradicsompalántán paradicsom fog fejlődni. A szőlőtőke szőlőfürtöktől fog roskadozni, a búzatábla pedig a búzaszemek aratására hajtja a fejét. Amilyen mag kerül a földbe, olyan növény kel ki belőle, és alkalom adtán olyan termést fog aratni az ember.

Ugyanígy van ez a lelki területen is. Pál apostol erős szavakat használ, de (örök)életre szóló tanulságokat ír a Galatáknak a mai ige folytatásában: "aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.” (Pál levele a galatákhoz 6:8)

Egy indián anekdota szerint az öreg indíán egy este két farkasról beszélt az unokájának, akik a szívében harcolnak egymással: "Fiam, a harcot két farkas vívja, mely mindegyikünkben benne lakozik. Az egyik a gonosz. Ő a harag, az irigység, a féltékenység, a gondok, a fájdalom, a mohóság, az arrogancia, az önsajnálat, a bűn, az előítéletek, a kisebbségi érzések, a hazugságok, az álszentség és az egó. A másik a jó. Ő a boldogság, a béke, a szeretet, a remény, a vidámság, az alázat, a jóság, a jóakarat, a rokonszenv, a nagylelkűség, az egyenesség, az együttérzés és a hit.”

Az unoka pár percig eltűnődött nagyapja szavain, majd megkérdezte: "Melyik farkas nyer?"
Az öreg indián ezt válaszolta: "Az, amelyiket táplálod.”


A mai kérdés, hogy a lelked kertjébe milyen magokat vetettél — vagy másként: melyik farkast táplálod nap, mint nap? Test szerinti magokat öntözöl, (Pál levele a galatákhoz 5:19-21) vagy lélek szerintieket (Pál levele a galatákhoz 5:22-23)? Te milyen gyümölcsöt fogsz aratni?