Jethró tanácsa

„Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe.”


Szokták mondani, hogy Magyarország a tízmillió focista hazája. A focihoz mindenki ért, vagy legalábbis sokkal jobban, mint akik játsszák, vagy akik a meccset irányítják.

S persze így van ez a politikával, a gazdasággal, az oktatással, az egészségüggyel, vagy a mostani járványhelyzettel kapcsolatban is, hiszen kívülről, a pálya széléről bekiabálni mindig könnyebb, mint tenni valamit.

Hát igen, olyan könnyű másnak tanácsot osztogatni: „Azért mondom, mert jót akarok neked” „Ha rám hallgatsz…”. De, ha nekünk adnak tanácsot? „Engem nem érdekel, hogy mások mit mondanak, én azt teszem, amit a szívem diktál!” „Nekem ne mondja meg senki, hogy mit csináljak!”

S mi a helyzet, ha Isten tanácsol? Mi van akkor, ha a Szentírás helyett épp egy angyalt, netán egy szamarat, vagy, mint itt Mózes esetében épp az apósodat használja fel, hogy megszólítson? Egyáltalán honnan tudhatjuk, hogy Jethrón keresztül az Örökkévaló adott tanácsot?

Isten tanácsaival kapcsolatban a következőt mondhatjuk el:
-      Nemcsak rámutat hibáinkra, bűneinkre, hanem megszabadít tőlük
-      Önző vágyaink kielégítése és az önmegvalósítás helyett mások segítésére, a szolgálatra bátorít
-      Összeköt önmagával és embertársunkkal
-      Kölcsönös segítségnyújtásra, közös felelősség- és teherhordozásra, az egymásra utaltságunkra tanít.
-      Mindig az Ő jelleméhez, szeretetéhez hasonló viselkedésre, egymás megbecsülésére ösztönöz.

Ha annyira közel kerültél Hozzá, ha annyi tapasztalatod van is, ha olyan felelős szolgálatod van is, mint Mózesnek, akkor se mondd „gazdag vagyok meggazdagodtam” senkitől semmilyen tanácsra, segítségre nincs szükségem.

Sőt Jézus azt mondja: „Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.” (Jel.3:18-19)