A gyümölcsöző élet titka

"Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb." 

Szeretem azokat a bibliaverseket, bibliai képeket amelyek egyszerűen megragadhatóvá teszik számomra a keresztény élet sikerének titkát. Ilyen ez a két vers is a Kolossébeliekhez írt levélben.
Vannak olyan fordítások, amelyekben a 6. vers egy párhuzamot tartalmaz: "Ezért tehát, ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne." (Káldi-Neovulgáta fordítás) E gondolat szerint a Krisztussal való járás nem több, de nem is kevesebb, mint a Krisztussal való első találkozás örömének, bizalmának, ragaszkodásának, lelkesedésének kiterjesztése a folytatásra. Ahogyan akkor, amikor Krisztusban felismerted személyes megváltódat, átélted az Istentől való elfogadás, a bűnbocsánat békéjét, úgy éld át naponta, hogy kegyelemből élsz. Ahogyan akkor kész voltál mindent odaadni, hogy Krisztus a tiéd legyen, hogy adj át neki mindent ma is...
A 7. vers első képe a növényé. A bőséges gyümölcstermés titka a kellő tápanyag biztosítása, amelyet a gyökérzet szív fel. Nem arról van szó, hogy magunkra kell aggatni a keresztény jellem különböző gyümölcseit, hanem arról, hogy mélyen gyökeret kell eresztenünk, azaz belekapaszkodni Krisztusba, erőt meríteni ígéreteiből, és táplálni a lelkünket az ő szavával.
A második kép az épületé. Minden vonatkozásban Krisztusra kell támaszkodnunk, őrá kell épülnünk. Nem nekünk kell hordoznunk életünk terheit, fájdalmait, hanem teljes lényünkkel rá kell bízni magunkat...
S végül a növekedés titka a hálaadás. Fedezzük fel Isten áldásait, és öntsük szavakba örömünket és hálánkat. Ahelyett, hogy dicsekednénk, dicsőítsük őt!
Legyen áldott a napod!