Nagyon figyelj


"Mi, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe."
1Thes 5,8

"Jelenleg nyilvánvaló bizonyítékunk van, hogy a Sátán csalón, fondorlatosan működik emberi értelmeken. Eltökélt igyekezettel szálljunk szembe mesterkedésével. A múlt sötét képeit pedig temessük el, s maradjanak eltemetve. Ne sötétítsük el senki gondolatait a múlt hánytorgatásával. Hozzunk be most minden lehetséges fényt.

Ha némelyek hagyják az ellenségnek, hogy előnyre tegyen szert fölöttük, kísértik őt, hogy kísértse meg őket s valósítsa meg terveit. Ezt ne engedjétek megtörténni. Ne hánytorgassátok föl a múlt sötét, nem krisztusi tetteit. Drága Megváltónk folyton szólította e tettek elkövetőit, hogy ne hozzanak többé gyalázatot Istenre, hanem forduljanak hozzá, segítsék őt a helyes cselekedetekben.

A világosság és nappal gyermekei vagytok, nem az éjszakáé és sötétségé. Krisztus az út, az igazság és az élet. Az a baj velünk, hogy nem törünk előre az igazság napja által megvilágított úton. A világos úton járáshoz az életadótól kell erőt nyernünk. Amint előre nyomulunk, Krisztus parancsainak engedve, fénye ráragyog utunkra, és ereje támogat bennünket. Így jutunk erőről erőre, kegyelemről kegyelemre, az egyre Krisztusibbá váló engedelmesség által.

Nem szabad ember vezetését követnünk. Krisztus a vezetőnk. Mindenkor, mindenütt, a szükség minden idején jelen segítségnek találjuk őt. Mivel egyes hitvalló keresztények gyalázatot hoznak Krisztusra gondolatban, szóban és cselekedettel, nyújtsunk nyilvánvalóbb bizonyítékot, mint valaha, a benne való teljességre. Járjunk arcának világosságában. Mindegyikünk meg mutathatja, hogy Krisztus világosság, és benne nincs semmi sötétség. Ha alávetjük magunkat vezetésének, fölvezet az alacsony szintről, melyre a bűn juttatott bennünket, a kegyelem, a kegyesség legmagasabb csúcsaira.

Krisztustól a teljes igazság sugárzik. Krisztuson kívül a tudomány félrevezet, a bölcselet pedig balgaság. A Krisztustól elkülönültek a ravasz ellenségtől eredő elméleteket állítanak az előtérbe. Krisztus élete úgy domborodik ki, mint minden hamis tudomány, téves elmélet, félrevezető módszer ellentéte.

Színlelők fognak támadni elméletekkel, melyeknek nincs alapjuk Isten igéjében. Emeljük hát magasra a lobogót, melyen ez a fölirat áll: Isten parancsolatai és Jézus hite. A kezdettől fogva táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan tartsunk ki. Ne kíséreljük meg fölhígítani az igazságot az álokosodás keverékével. Senki se kísérelje meg lerombolni hitünk alapjait, vagy emberi eredetű szál beszövésével megrontani a mintát. Az Isten mindenben, minden Isten (panteizmus) elméletből egyetlen szálat se szőjünk be. A lélekre és testre mindig romboló érzékiség az ilyen szálak beszövésének a következménye."

(E. G. White: Levél Magan és Sutherland Testvérnek; 1903. november 11. Magyar fordítás -in. Magángyűjtemény)