Bátorító elismerés


Képzeld el, hogy valahol Magyarországon élsz és egy nagyon kicsi gyülekezetbe jársz. Alig vagytok néhányan az istentiszteleteken. Gondolom, ezt nem is olyan nagyon nehéz elképzelni. Nos, egyszer csak levelet kapsz elöljáróidtól, amiben biztosítanak arról, hogy naponta imádkoznak érted és pici gyülekezetedért, emlegetik hiteteket, vendégszereteteteket, és azt, hogy milyen őszinte reménységgel készültök a drága Jézus fogadására. Éppen elérzékenyülsz a kedves szavak olvasásakor, amikor látod, hogy a túloldalon folytatódik a levél. Biztosítanak arról, milyen drágák és értékesek vagytok Isten szemében, és hogy láthatóan munkálkodik életetekben a Szentlélek. És végül az utolsó bekezdésben az áll, hogy példaképei vagytok más gyülekezeteknek úgy annyira, hogy titeket figyelve mindenhol híre ment Istenbe vetett hiteteknek, és fellelkesültek példátokon.
Aztán a következő találkozásotokkor, az istentisztelet elején felolvasod a levelet, amit elöljáróid küldtek. Mindenki szemében a hála és az öröm látható. Néhányan zsebkendőiket keresik.
Mi történne nálatok, egy ilyen személyes levél felolvasásának hatására? Én pontosan tudom! Egyrészt leírhatatlan öröm, hogy kicsiségetek ellenére nem vagytok elfelejtve. Másrészt, hogy imádkoznak értetek. Aztán, hogy észrevették, milyen vendégszeretők vagytok. És, hogy látható, milyen komolyan készültök Megváltótok fogadására.
Ezen kívül, egy ilyen levél arra ösztönözne, hogy igyekezzetek még inkább hűségesnek lenni a rólatok kialakult képhez. Hogy hitelesek legyetek.
Nos, ha azt hiszed, hogy ez egy légből kapott történet, tévedsz! Pál, Szilvánusz és Timóteus egy hasonló levelet írt a Thesszalonikai gyülekezetnek. Íme:
„Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában.” 
1Thessz 1:2.kk.

Tudom, hogy rólad is, és kicsi vagy nagyobb gyülekezetedről is készül emlékkönyv. Az angyalok figyelnek, és minden kedves hírt közölnek Jézussal, ami veled és közöttetek történik. Bátorítson ez a gondolat, adjon szárnyakat, hogy nem hiábavaló a munkád – az Úrban. Értékes vagy, és bármilyen kevesen vagytok is Isten szemefénye vagytok.