Hit általi igazság

„Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.”
Római levél 3:28

Lelkes elsős egyetemista évemben fölvettem egy filozófia órát, amelynek azt volt a címe: Metafizika és ontológia. Mikor édesapám meglátta, hogy mit olvasok, azt kérdezte tőlem: „Jó, jó, mindent értek, csak azt magyarázd meg, mit jelent az, hogy »és«?” Meg kell vallanom, az órákon én is sokszor csak a kötőszavakat értettem.
A Biblia persze egészen más nyelvet használ, de – legyünk őszinték magunkhoz – bizonyos szavai éppoly távol vannak tőlünk, mint a görög filozófia szakkifejezései. Mit jelent az, hogy „megigazulni”? Mert olyat gyakran hallunk, hogy „kigazolni”, meg „megigazítani”, de mi történik akkor, amikor „megigazulunk”, sőt mi több, mikor „hit által igazulunk meg”, ráadásul „a törvény cselekvésétől függetlenül”?
Tizenévesen egyszer megkérdeztem a szüleimet, mit szólnának ahhoz, ha egy nem keresztyén vallási irányzathoz csatlakoznék? Természetesen először csodálkozva néztek rám. A második pillanatban aztán édesanyám azt mondta: „Akkor is ugyan úgy szeretnénk téged.” A válasza elgondolkodtatott. Ezek szerint bármi rosszat is teszek, szüleim nem fognak kevésbé szeretni? És bármi jót „cselekszem”, szüleim nem fognak jobban szeretni?
Éppen így van ez Istennel is. Egyesek úgy gondolják, hogy ha jó dolgokat „cselekszenek”, ha szigorúan betartják a „törvényt”, akkor Isten majd jobban szereti őket. Isten szeretete azonban nem rajtunk, hanem rajta múlik. „Hit által megigazulni” annyit jelent, bizalommal elfogadni azt a feltétel nélküli szeretetet, amit Isten irántunk táplál.